Startpagina | LINKS | CONTACT

23 December 1944

Zaterdag 23 December 1944

Iedere manlijke persoon van 16 tot 50 jaar zal binnenkort een bijzondere oproep krijgen voor de algemene arbeidsinzet. En dat huis waar geen gehoor aan gegeven word en toch een man thuis getroffen word, zal alles verbeurd verklaard worden.
Deze biljetten hebben ze hier in Apeldoorn, nu weer aangeplakt, ik las het zoo juist op de hoek van de Badhuisweg. Zouden die vuile moffen nou denken dat er hier aan het manvolk nooit een eind komt, dat ze hier aan de lopende band gemaakt worden. In ieder geval zal het hen wel niet veel opleveren, die mannen die er nog zijn, zullen zich niet gemakkelijk overgeven, daarvoor hebben ze te lang uit gehouden. We zullen wel zien waar dit weer op uitdraaid, komt tijd komt raad.
We hebben vandaag geen centen gehad van het armbestuur, het was zoo ontzettend druk, dat je niet aan de beurt kon komen, dus volgende week maar. Er komen ook veel vrouwen wier mannen in Duitsland te werkgesteld zijn, maar die sinds lang geen geld meer door gestuurd krijgen en die kunnen hier dan ook 12 of 13 gulden te leen krijgen.
Maar de behandeling is verschrikkelijk, de menschen worden niet toegesproken, maar toegeblaft en als een hond behandelt en maar wachten, terwijl de heren thee drinken en een cigaretje roken.

Een kg. Appels kost hier f 3,25, aldus een groenteboer, die ik er zoo juist naar vroeg.

De moffen hebben een offensief in de Ardennen in België ingezet en er weer een deel van bezet. Dus allemaal geen opwekkende berichten en het ziet er dan nog al somber uit tegen Kerstmis 1944.