Startpagina | LINKS | CONTACT

25 Januari 1945

Donderdagavond 25 Januari 1945

Ik vond vandaag, toen ik de boer op ging zoo maar een zak met rogge midden op straat in de sneeuw, ik schatte het wel op 80 pond.
Twee vrouwen en een man met handkar uit Zeist komende, zagen dat ik het vond en bleven bij mij staan, maar het duurde niet lang of er stonden al een aardig kringetje om me heen, allemaal belust op de zak die ik te verdelen had. De Zeistenaren vertelden als dat er iemand hun voorbij gereden had met een zak achter op de fiets. Ik maar wachten op de eigenaar en zij maar schooien om een klein beetje, van dat merkt hij toch niet, er zit zoo veel in of die komt toch niet meer terug, dan was hij al lang hier geweest.
Eindelijk, het zal zoo wat na een half uur geweest zijn, liet ik me vermurwen, maakte de zak open en ben aan het uitdelen gegaan. De lui uit Zeist ieder wat gegeven, maar daar bleef het niet bij, het kringetje was al uitgegroeid tot een hele oploop en ik was het middelpunt met de zak van Sinterklaas, waar ze allemaal een graantje uit mee wilden pikken en ik maar geven en begon er nog plezier in te krijgen ook. En toen de zak zal al wel bijna half leeg geweest zijn, komt er iemand buiten adem op de fiets aan, wringt zich door de menschen heen en zegt, is er hier een zak gevonden: ik zeg ja hier is hij, maar eerlijkheid moet beloond worden, dat vonden de omstanders ook, (zij hadden er ook van geprofiteerd) hij keek wat zuinig naar de zak en gaf me toen een pond of 4 mee. Met één hand hees hij het inmiddels wel erg geslonken zakje op z’n bagagedrager en zonder een woord reed hij weg. Maar hij mag ook blij zijn want als hij nog 5 minuten langer was weggebleven, had hij alleen de lege zak teruggezien. De omstanders (medeplichtigen) bedankten mij ook nog voor ze zich verwijderden, dat hadden ze hem beter kunnen doen.
Het was in ieder geval weer eens wat anders en met hetgeen ik vandaag opgehaald heb, mag Apeldoorn weer tevreden zijn.
Sprak ook nog menschen uit Utrecht en die vertelden als dat ze daar al aardappelschillen gekocht hadden voor 45 cent de Kilo.