Startpagina | LINKS | CONTACT

Kapel Hoog-SoerenEvangelisatielokaal der Nederlandsch Hervormde Gemeente.

Apeldoornsche Courant 6 augustus 1904: Hoog-Soeren. Donderdagmiddag had alhier een eigenaardige plechtigheid plaats. Door de acht-jarige Hendrika van Laar werd de eerste steen gelegd voor het Evangelisatielokaal der Ned. Herv. Gemeente. Knap metselde het meiske en met een vrijmoedig stemmetje zei ze: ,,God zegene dit lokaal'' . Dat Hendrika juist gekozen werd om den steen te leggen, lag hierin, dat ze de jongste catechisante van Hoog-Soeren is.
Ds. C. Hattink had vooraf een kort woord gesproken en gezegd, wat den Kerkeraad gedrongen had om te gaan bouwen en ook hoe velen hadden bijgedragen om een kapitaaltje (dat, jammer genoeg, nog niet voldoende is) voor de bouw bijéén te brengen, H.M. de Koningin, Z. K. H. de Prins, H. M. de Koningin-Moeder, leden der Hervormde Gemeente te Apeldoorn, bewoners van Hoog-Soeren - waaronder sommige bijna boven vermogen, - ook enkele elders woonachtig o.a. de familie Parqui uit Rotterdam, door wie een luidklok ten geschenke werd gegeven.
Spreker richtte zich vervolgens tot de Architect, den heer W. van der Veen, den Aannemer en de Werklieden, terwijl na de steenlegging met dank aan God, van wien àlle dingen zijn, de aanwezigen werden bedankt voor hun tegenwoordigheid.

(Coll. W. Boomgaard)

Hoog-Soeren

Klas 4,5,6 en 7 met meester ten Broeke. Archief A. Veeneman.

Hoog-Soeren

1958. Taxi Gerritsen bij de Ned. Herv. Kerk. Archief Eef Gerritsen.

Hoog-Soeren

Omstreeks 1940. Zangvereniging Hoog Soeren. Archief: Aart Bloemendaal.

Hoog-Soeren

Nog voor 1970. Zangvereniging van Hoog Soeren. Archief: Aart Bloemendaal.

Hoog-Soeren

Jaren 60. Ned. Herv. Kerk. Foto: H. Groeneveld.

Kapel in Hoog-Soeren 1969

Foto: Nic. van Naarden

Hoog-Soeren

1999. Archief: H. Groeneveld.

Hoog-Soeren

1968. Kapel. Archief: H. Groeneveld.

Hoog-Soeren

1e versie van de kapel. Archief: H. Groeneveld.

Hoog-Soeren

Jaren 60. Ned. Herv. Kerk. Foto: H. Groeneveld.