Genealogie van Willem m Gerrits(z)en


I Willem m Gerrits(z)en, geb. Renkum 1740 † Oosterbeek 1808 tr. 1e Onbekend 1760 Johanna v Gerrits geb. Onbekend 1740 † Onbekend 1774; tr. 2e Oosterbeek 20 febr. 1774 [Bron (1)] Johanna(Janna) v Daničls geb. Onbekend 1754 † Onbekend 1808.

Uit het tweede huwelijk:
1. Daničl m Willemsen volgt II
Notitie bij Willem: De naam word zowel met een s als een z geschreven .Zijn zoon Daničl , uit het huwelijk met Janna Daničls, is voor onze stamboom de grondlegger.Was voor dit huwelijk , eerst gehuwd met Johanna Gerrits , hier over zijn geen notitie´s in dit werkstuk opgenomen . Willem Gerrits(z)en was een "keuterboertje" zoals men dat noemt. Zomers werkte hij veel voor de grte Hofsteden , en in de winter maakte hij klompen, en verzorgde hij zijn eigen kleinvee. Zoals hij waren er velen op de Veluwe rand . Vooral langs de rivieren in de betuwe was vrij veel armoede , grote gezinnen , weinig werk gelegenheid , dus moest men zichzelf onderhouden . Dat lukte bij velen niet, deze trokken naar de grote steden in de hoop daar wat werk te vinden . Toch zijn diegene die bleven , het beste terecht gekomen . Op de Veluwe was eigenlijk wel van alles te vinden . Kleine boerderijtjes , maar ook veel grote hofsteden . Ook heeft men daar veel gebruik gemaakt van de hout voorziening die er in vrij grote hoeveelheid aanwezig was . Er zijn daar in die jaren vrij veel papier fabriekjes geweest . Het gedeelte waar de familie woonde was de overgang van bossen naar landbouw en visserij op de Rijn . Arnhem, Oosterbeek en Renkum . Arnhem was het centrale punt waar de handel met Duitsland veel werd gedaan en doorvoer naar het Westen van het land vond daar plaats . Veel visserij was daar ook nog in die jaren , vooral Zalm en Forel waren er toen nog in de Rijn Maas en Waal te vinden . Tussen de rivieren lagen grote stukken weiland , deze werden door de grotere veeboeren beheerd . Deze vruchtbare gronden zijn in de latere jaren ook voor landbouw doeleinden gebruikt . De Keuterboertjes waren zo ingesteld dat zij zichzelf net konden bedruipen . Wat Kippen, paar schapen en/of geiten waren veelal hun vee . Met veel geluk konden er soms wel eens een twee of drietal koeien af . Bijna allen hadden 1 of meerdere paarden . Dat was voor hen als eerste , een vervoers middel , en ten tweede de werkkracht in het veld of in het bos . Het vervoer was vaak per paarden wagen , zowel op twee als vierwielig . In de bossen werden de paarden gebruikt om de boomstammen te verslepen naar de verzamel plaatsen . Vandaar konden zij dan weer per wagen ( lange Jan) naar de plaatsen worden gebracht waar zij nodig waren . Zondags werden de paarden voor de personen gebruikt om naar de Kerk te gaan , de wagens die daar voor werden gebruikt waren zeer uiteenlopend . Mooie , duur bewerkt , en eenvoudige met 2 wieklen . Dat hing af van het feit of je arm was , of dat je er beter bij zat . Ieder deed dus zijn best om de koets zo mooi mogelijk te maken , dan werd je voor voller aangekeken .
Vergeet even niet dat er in die jaren maar zeer weinig mensen waren die niet ter Kerke gingen ! De familie Gerrits(z)en was van de Gereformeede Gemeente . Zij vielen onder het district Oosterbeek . Daar zijn dan ook de meeste gegevens vandaan gekomen , de Kerkboeken daar zijn goed bewaard gebleven . De DTB ( Doop, Trouw, en Begraaf ) boeken berusten allen in het Rijk archief te Arnhem . Door onderzoek bij de gemeentelijke archieven ben ik toch ook wel weer meerdere dingen aan de weet gekomen . Zoals de plaatsen waar zij ongeveer woonden , en wat zij waren . Hieruit is ook komen vast te staan dat het huis wat zij bewoonden hun eigendom was , het ging over van oudste zoon op oudste zoon . Hier begint dus in feite de stamboom van onze Familie Willemsen !
Maar de naam Gerrits(z)en dan ? Vrij eenvoudig is dit niet , maar wel een korte uitleg is op zijn plaats . Daničl was een zoon van Willem , dus was het in de volksmond ´ Daničl de zoon van Willem´ , dus "Willems zoon" ! In de loop der tijd werd dit Willemszoon , en in de streektaal was het Willemse . Zo staat hij dan ook in de huwelijks akte ingeschreven , dus zonder onze beroemde "n"! Bij zijn overlijden is die n er wel weer bij , en later bij het inschrijven van zijn zoon Willem staat hij er op alle inschrijvingen bij , dus Willemsen is de naam geworden toen Napoleon de achternaam inschrijvingen als wet invoerde .

II Daničl m Willemsen, geb. Oosterbeek 3 april 1783 † Oosterbeek 1822 tr. Oosterbeek 2 okt. 1808 [Bron (2)] Dirkje v Rozeboom geb. Onbekend 1775 † Onbekend 1822.

Uit dit huwelijk:
1. Willem m Willemsen volgt III
Notitie bij Daničl: Daničl heeft tot zijn huwelijk op 2 Oct. 1808 te Oosterbeek , bij zijn ouders ingewoond , en heeft het boerderij leven iets veranderd . Meer vee , en minder akkerbouw . De melk leverantie werd naar de stad Arnhem gestuurd . Daar heeft hij dan ook zijn vrouw kennelijk leren kennen . Zij was dienster in Arnhem , zoals zovele vrouwen een dienst gingen doen in de grotere steden . Ook zij was een dochter uit een vissers familie . Die mensen hadden veel armoe , en waren geheel over geleverd aan de grillen van de natuur . Vele dochters gingen dan ook op de boerderijen werken , of gingen naar de grotere Hoeve´s toe om daar te dienen . Dirkje daarentegen kwam bij een villa terecht , zij diende bij een directeur van een melk fabriek . Vandaar ook mijn link naar de stad Arnhem , later is zij op de boerderij bij Daničl gaan dienen , en later dan ook met Daničl getrouwd .
De voornaam Daničl stamt af door het feit dat hij het eerste kind was van de tweede vrouw van zijn vader . Zo bleef het onderscheid zeer duidelijk te zien .
Erg leuk is het om de huwelijks inschrijving te zien , daar staat n.l. het volgende op : 1808 , 11 September , Daničls Willemsen , jonge man , 23 jaren oud , geboren en wonende te Oosterbeek . vader Willem Gerritzen , overleden , en moeder Johanna Daničls, aanwezig . De Bruid volgens zijn verklaring niet vermand . En Dirkje Rozenboom oud 27 jaren , geboren in Wageningen , en wonende te Bennekom , thans hier ophoudende in Oosterbeek , vader Dirk Rozeboom , moeder Petronella Jacobs , beiden overleden .
Hieruit kan je meteen een massa gegevens vinden voor de stamboom . Vader Willem was al overleden , Janna leefde nog . Beide ouders van Dirkje Rozeboom waren al overleden .
Over hun leven op de boerderij is maar erg weinig te vinden in de boeken , wel is bekend dat hij diverse stukken grasland aankocht , en bosperselen heeft verkocht . Zij hebben zich dus zeker op de melk veehouderij gespecialiseerd .
Zoon Willem is daar dan ook geboren , maar of er meerdere kinderen waren heb ik niet meer achterhaald . Zoon Willem is dan ook als eerste kind vernoemd naar de grootvader , n.l. Willem Gerritzen . (Voor meerdere gegevens zie zijn kaart .)
Meerdere kinderen moeten er zeker zijn geweest , de gezinnen waren in die jaren vrij groot ! Niet vergeten dat een arbeider veel geld koste , en de kinderen moesten gewoon op de boerderijen blijven werken tot zij gingen trouwen . Dan was er natuurlijk ook nog het feit dat men in die jaren ook niet zo erg lang leefde , men was vroeg oud en dat was ook logisch ! Het leven was zeer zwaar , en het eten was vrij sober . 1x per jaar werd er geslacht , en dat was meestal een vet varken . Men deed het spek in het zout en een deel werd gerookt . Het andere vlees was veelal voor de boer en boerin met zijn kinderen , ´s morgens een homp brood , en in de middag vaak aardappels met groente (´s winters uit het vat) . Voor de avond was er in het algemeen alleen maar een pot pap beschikbaar . Sober en eenvoudig , het mocht niet teveel kosten !

III Willem m Willemsen, geb. Oosterbeek 3 sept. 1810 † Apeldoorn 1845 tr. 1e Renkum 30 jan. 1841 [Bron (3)] Maria Berendina v dobbenberg geb. Apeldoorn 1820 † Apeldoorn 1868; tr. 2e Voost 23 mei 1868 [Bron (4)] Grietje Kieskamp geb. 1822 † 1920.

Uit het eerste huwelijk:
1. Dirk m Willemsen volgt IV
2. Elisabeth v Willemsen, geb. 1850
3. Aartjen v Willemsen, geb. 1853
4. Maria v Willemsen, geb. 1859
5. Willem m Willemsen, geb. 1860
Notitie bij Willem: Voor zover het mogelijk was is er gezocht naar persoonlijke gegevens , hierbij is gevonden dat hij zeker tot zijn huwelijk in Renkum is gebleven . Zijn zoon Dirk is met zekerheid in Renkum geboren in 1842 .Zijn huwelijk was ook in Renkum voltrokken . En eveneens de zekerheid dat Maria Dobbenberg uit Apeldoorn kwam , is alles erg moeilijk aan elkaar te koppelen . Maar Maria Dobberberg was niet geheel onbemiddeld , en vermoedelijk hadden haar ouders een hoeve in Beekbergen . Wel is weer een zekerheid dat Willem en Maria in Beekbergen een kleine boerderij bezaten . Deze is later na zijn overlijden overgegaan naar de zoon Dirk Willemsen . Na de dood van Maria Dobbenberg is Willem weer hertrouwd met Grietje Kieskamp . Gegevens omtrend dit huwelijk bezit ik niet .Ook over de tweede zoon Willem Willemsen , zijn geen data enz. bekend .Verder zijn er maar weinig gegevens van dit huwelijk , onderzoek is nog steeds lopende.

IV Dirk m Willemsen, geb. Renkum 2 april 1842 † Apeldoorn 1 mei 1877 kreeg rel. Hendrika Everdina v Hilberink geb. Epe 25 mei 1834 † Apeldoorn 1800.

Uit deze relatie:
1. Dirk m Willemsen,
2. Willem m Willemsen volgt V
Notitie bij Dirk: Dirk is met zijn vader mee gegaan naar Apeldoorn , en heeft later de boerderij voortgezet .

V Willem m Willemsen, geb. Beekbergen 9 april 1896 † Apeldoorn 9 dec. 1930 tr. Apeldoorn 22 jan. 1898 [Bron (5)] Antje v de Boer geb. Vaassen 7 juli 1869 † Apeldoorn 15 juli 1932.

Uit dit huwelijk:
1. Jacobus m Willemsen,
2. Dirk m Willemsen,
3. Antje v Willemsen,
4. Hendrik m Willemsen volgt VI

VI Hendrik m Willemsen, geb. Beekbergen 13 maart 1898 † Broek in Waterland 27 sept. 1976 tr. Apeldoorn 25 nov. 1927 [Bron (3)] Hendrijntje Henderika v Bosma geb. Kortenhoef 19 sept. 1903 † Amsterdam 21 nov. 1968.

Uit dit huwelijk:
1. Jan Willem m Willemsen, geb. Apeldoorn 21 maart 1927 † Apeldoorn 24 maart 1927
2. Jan Willem m Willemsen volgt VII-a
3. Antje Elisabeth v Willemsen, geb. Apeldoorn 29 maart 1932
4. Hendrijntje Henderika v Willemsen volgt VII-b
5. Wilhelmina Aletta v Willemsen volgt VII-c
6. Aletta Elisabeth v Willemsen volgt VII-d

VII-a Jan Willem m Willemsen, geb. Apeldoorn 19 mei 1928 tr. 1e Amsterdam 5 april 1953 [Bron (3)] (echtsch. uitgesproken 5 april 1964) [Bron (5)] Floor v Mol geb. Amsterdam 19 maart 1931; tr. 2e Amsterdam 20 mei 1963 [Bron (5)] (echtsch. uitgesproken 1 sept. 1990) [Bron (5)] Geertje v Beute geb. Steenwijk 20 nov. 1929.

Uit het eerste huwelijk:
1. Joke Floordina v Willemsen, geb. Amsterdam 10 dec. 1953 † Valkenburg (L) 6 febr. 2006 tr. Amsterdam 27 maart 1981 [Bron (3)] (echtsch. uitgesproken 11 sept. 1991) [Bron (5)] Arend Zomerdijk geb. Meppel 20 sept. 1941
2. Ernst Frederik m Willemsen volgt VIII-a
3. Marco Henry v Willemsen volgt VIII-b

VIII-a Ernst Frederik m Willemsen, geb. Amsterdam 12 aug. 1956 tr. Krommenie 31 maart 1977 [Bron (3)] Tiny Tamke van der Tas geb. Krommenie 19 sept. 1954.


VIII-b Marco Henry v Willemsen, geb. Amsterdam 5 nov. 1959 tr. 1e Veendam 12 dec. 1986 [Bron (3)] (echtsch. uitgesproken 21 sept. 1992) [Bron (5)] Dorine Monica Oort geb. den Haag 30 juli 1965; reg. partnerschap 2e Emmen 1992 [Bron (5)] Janny Poeder geb. Roden 21 jan. 1950.

Uit het eerste huwelijk:
1. Melony Scarlet v Willemsen, geb. Veendam 17 jan. 1990

VII-b Hendrijntje Henderika v Willemsen, geb. Apeldoorn 21 sept. 1934 tr. Amsterdam 12 mei 1959 [Bron (6)] Arie Smit geb. Amsterdam 13 mei 1932.

Uit dit huwelijk:
1. Frank Smit volgt VIII-c

VIII-c Frank Smit, geb. Purmerend 26 april 1960 tr. Purmerend 1 dec. 1986 [Bron (3)] (echtsch. uitgesproken 2004) Diana Monsanto geb. Amsterdam 30 dec. 1959.

Uit dit huwelijk:
1. Esther Smit, geb. Purmerend 10 juni 1987
2. Frank Smit, geb. Purmerend 22 juli 1994

VII-c Wilhelmina Aletta v Willemsen, geb. Apeldoorn 30 juli 1937 tr. 1e Amsterdam 17 aug. 1962 [Bron (3)] (echtsch. uitgesproken 12 maart 1975) [Bron (5)] Gradus de Groot geb. Groningen 21 nov. 1938; tr. 2e Roden 8 mei 1978 [Bron (3)] (echtsch. uitgesproken 21 febr. 1995) [Bron (5)] Reinder Witvoet geb. Achtkarspelen 24 febr. 1946.

Uit het eerste huwelijk:
1. Rudy de Groot, geb. Marum 12 nov. 1963
2. Petra de Groot volgt VIII-d

VIII-d Petra de Groot, geb. Roden 23 mei 1966 reg. partnerschap Groningen 20 mei 1990 Hans van Woerkom geb. Groningen 5 juni 1959.

Uit dit partnerschap:
1. Joost van Woerkom, geb. Groningen 29 jan. 1997
2. Sanna Evi van Woerkom, geb. Groningen 27 juni 1999

VII-d Aletta Elisabeth v Willemsen, geb. Amsterdam 23 febr. 1947 tr. Amsterdam 13 sept. 1972 [Bron (3)] Roelof Hendrik Kingma geb. Lemmer 6 aug. 1945.

Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Roelof Kingma, geb. Broek in Waterland 22 juli 1976
2. Pieter Jelle Kingma, geb. Broek in Waterland 10 sept. 1981

Bronnen

1. DTB 1334;1772-1880.blad7.van1774 v.d. Geref. Gem. in Oosterbeek
2. `DTB boeken
3. BS
4. G.Dobbenberg
5. prive
6. Trouwboekje


Gegenereerd met Aldfaer 3.4.1 op 18 dec. 2006 14:34door Jan W.Willemsen
Bestand C:\Program Files\Aldfaer\Veiligheidskopieën\familie Willemsen 2006_20060929_1050\familie Willemsen 2006