Startpagina | IK VERZAMEL . . . | LINKS | VOORLAATSTE NIEUWE FOTO'S

Alexandrinalaan

Alexandrinalaan

Rond 1963. Prinses Beatrix kleuterschool. Foto M. Rouwendal.

Alexandrinalaan

Dit is de 5e klas van de Christelijk lagere school (Groen van Prinsterer?) in 1947, aan de toenmalige Alexandrinalaan, met meester Schipper. Hoofd van die school was toen meester Oostlander. Het schoolgebouw staat er volgens mij nog. Daar tegenover stond de "Prinses Beatrix Kleuterschool". Archief: Oost Rodermond

Alexandrinalaan

1902. School Alexandrinalaan. Klassefoto waarop mijn grootmoeder Maria Simons *1896 rechts onder in de witte jurk is afgebeeld. (uit collectie: Ton Schotman)

Chr. Kleuterschool Prinses Beatrix

Prinses Beatrixschool

Ondergetekende heeft op deze school gezeten en heeft daar nog twee foto's van, op de een is de naam van de school niet te zien. Dat is een foto gemaakt op 3 April 1940, zijn vader had gelukkig wel de naam van de Chr. Kleuterschool op de achterzijde geschreven. De naam was, "Chr. Kleuterschool Prinses Beatrix". Op de andere foto staat een deel van de tekst, maar de naam Beatrix is weggelaten, de oorzaak zal waarschijnlijk zijn, een verbod van de Duitsers, deze foto is uit 1941 Er staat "Chr. Kleuterschool " " Prinses......................" Twee namen kan ik me van de kleuterjuffen nog herinneren: Juffrouw Jaarsma (haar zuster was onderwijzeres op de Chr. lagere school aan de overkant) en Juffrouw Slot. Oost Rodermond.

Prinses Beatrixschool