Startpagina | LINKS | CONTACT

Amersfoortseweg

Amersfoortseweg 1

Deze villa in Mecklenburgse stijl is gebouwd in 1907 naar ontwerp van de Arnhemse architect Hendrik Jan Tiemens (1877-1951). De eerste bewoners waren het gezin van de in Altenhain (Dld) geboren houtvester, Paul Hermann Beijer (1868-1946). Beijer was gehuwd met Bertha Hedwig Klara Behrendt (1874-19?) en ze hadden twee dochters en een zoon. Beijer was bevriend met prins Hendrik en de villa was eigendom van de Koninklijke Domeinen. In 1908 werd er nog een koetshuis bij gebouwd, ook ontworpen door Tiemens. De villa aan de Zwolseweg 3 kwam ook van zijn tekentafel. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 3

,,Villa Heidebloem'', gebouwd in 1912 in opdracht van een zekere Steven van Delden. Het ontwerp kwam van de timmerman/aannemer Willem ten Tuynte uit de Soerenseweg. Steven van Delden heb ik niet terug kunnen vinden in het bevolkingsregister. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 3

Villa Heidebloem in gebruik als 't Rusthuis' van Mej. Kuppers. Ca. 1940 (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 5

Dit huis op de linkerhoek met de Vonderlaan is gebouwd rond 1900. Er is geen architect/aannemer bekend. De eerste bewoners waren het gezin van de in Deventer geboren hotel-pensionhouder Albert Feberwee (1868-1922). Albert was gehuwd in 1895 met de eveneens in Deventer geboren Jenneken Elfrink (1863-1945), ze hadden vijf inwonende kinderen. Het pension dat hij hier begon noemde hij "Berg en Boschlust". Op 10 december 1903 vertrokken ze naar Nijkerk en verhuurde hij het pension aan Willem den Haan. Willem zette het pension voort en al snel was het pension te klein en werd Vonderlaan 2 een dependance (ook ingetekend op de ansicht). Amersfoortseweg 5 heeft vele bewoners gehad waaronder ook een oud-burgemeester van Bloemendaal. De villa heeft ook nog "Morwana'' geheten. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 5

Rechts de dependance aan de Vonderlaan 2. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 5

Hotel Pension Restaurant Café ,,Berg en Boschlust" ten tijde van Willem de Haan. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 5

Het pension ,,Berg en Boschlust" gezien vanuit de tuin van de dependance aan de Vonderlaan 2. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 5

Pensiongasten in het prieeltje van ,,Berg en Boschlust". (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 7

Villa op de rechterhoek van de Vonderlaan uit 1914. Het is een ontwerp van de architect Andries van Driesum uit de Bas Backerlaan. Opdrachtgever was de in Nijmegen geboren ingenieur Johannes Simon Theunissen (1849-1929). Theunissen was gehuwd met de in Rotterdam geboren Teuntje Adriana van der Poppe (1859-1948), ze hadden twee inwonende dochters, Christina Louise (1890) en Johanna Petronella Adriana (1893). De dochters gingen op 14 januari 1915 het huis uit en de ouders vertrokken op 20 oktober 1915 naar Den Haag. (Foto: B. Meester)

Amersfoortseweg 9

Gebouwd in 1919 door de aannemer/timmerman Albert Radstaak uit de Badhuisweg als koetshuis (bij nr. 7) met stalling, kantoor en knechtskamer voor de Koninklijke Houtvesterij. Later verbouwd als woonhuis. (Foto: B. Meester)

Amersfoortseweg 11

Dit huis is gelegen op de linkerhoek met de 1e Beukenlaan. Het is een ontwerp van AhazuŽrus Hendrikus (Henk) Wegerif in opdracht van de in Haarlem geboren Ferdinand August Karthaus (1862-1947). Het huis werd gebouwd in 1912 en kreeg de naam "Zonneweelde". Ferdinand was gehuwd met de in Ambarawa ((N-I) geboren Annette Pauline Marie Geldorp (1876-19?). Ze hadden drie in IndiŽ geboren kinderen; Johannes Petrus (1900), Fernande Augustine (1905) en Justine Aafje (1906). In 1926 vertrokken ze naar Den Haag. (Coll. W. Boomgaard)

Amersfoortseweg 11

Linker zijgevel. (Coll. W. Boomgaard)

Amersfoortseweg 13

Deze jugendstil villa stond op de rechterhoek met de 1e Beukenlaan. Het is gebouwd in 1906 in opdracht van mej. N. Pook van Baggen uit Den Haag. De architect was Andries van Driesum uit de Bas Backerlaan. De aannemer F.W. Geurden heeft hem gebouwd. In de Parkenbuurt staan nog diverse villa's in dezelfde stijl. Van juli 1907 tot juli 1908 was de villa in gebruik als Hotel-Restaurant Vorstenhof, een dependance van Hotel Bellevue. De uitbater was de in Oisterwijk geboren Petrus Johannes Heessels (1858-19?). Binnen een jaar werd Heessels failliet verklaard. In 1988 werd de villa gesloopt. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 13

Op deze fotokaart zien we dat de villa ook "Juliana's Hof" heeft geheten. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 15

Gebouwd in 1903 als vakantiewoning voor het gezin van dr. Johannes Martinus Cornelis Mouton (1869-1924) uit Den Haag. Het was een ontwerp van de architect J.A. Wijn en stond bekend als "Het Mopshuis". In 1913 is er een verdieping bij op gekomen. Deze verbouwing was een ontwerp van de architect Andries van Driesum en werd uitgevoerd door de aannemer J.G. Wiepking voor fl. 8765,- In 1926 kwam het huis op een veiling. Notaris E.J. Brouwer bericht hierover in de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 12 februari 1926: "In de maand Maart zal in het openbaar worden verkocht, het riante landhuis "Het Mopshuis" met groote tuin en tennisbaan en de daarnaast gelegen groote garage met werkplaats voor automobielen geheel groot 1.18 ha. in diverse percelen". (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 15a

In ca. 1920 lijkt deze garage gebouwd te zijn door J.M.C. Mouton, een bouwtekening heb ik nog niet gevonden. De eerste garagehouder was Maria Pieter Lambertus Wijn (1895-1928). In 1926 werd de garage geveild samen met het Mopshuis en komt alles in handen van Henry en Jacques Urlus. Zij werden Renault-dealer en de garage stond bekend als "Garage Berg en Bosch". Zie ook het hoofdstuk "Amersfoortseweg - Garage Berg & Bosch". (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 15

Na de familie Urlus werd het huis een verzorgingshuis voor ouderen onder de naam: ''Huize De Zwaluw". (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 15

Vijfluik van Huize de Zwaluw (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 17

Waarschijnlijk is dit huis gebouwd in 1904, het huisnummer was destijds A 949/3 en dat nummer zie ik pas vanaf 1904. De bewoner was toen de in Assen geboren Hendrikus Theodorus Spoor (1858-1919). Hendrikus was eerder kantonrechter in Druten en later ontvanger der registratie in Doesburg. Vanuit Doesburg kwam hij op 12 augustus 1904 naar hier. Hij was ongehuwd en woonde hier met een dienstbode. In 1910 was er een verbouwing en kwam er een uitbreiding van de serre met een pagode-achtig koepeltje. Op 19 augustus 1915 trouwde Hendrikus met de eveneens in Assen geboren schrijfster/journaliste, jonkvrouwe Catharina Anna Maria de Savornin Lohman (1868-1930). in december van dat zelfde jaar verhuisden ze naar Den Haag. De villa is ook lange tijd in gebruik geweest als vakantiehuis van de stichting Algemene Blindenzorg onder de naam "Louis Braille" en Indonesch restaurant "Mama Lien". Gezien de motieven in de voordeuren zou het wel eens een ontwerp van J.A. Wijn kunnen zijn. (Coll. W. Boomgaard)

Amersfoortseweg 17

De villa als vakantiehuis van de stichting Algemene Blindenzorg onder de naam "Louis Braille" (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 17

Achterzijde van de villa ten tijde van de stichting Algemene Blindenzorg onder de naam "Louis Braille" (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 19

Deze villa heete "Beukenhage" en stond op de rechterhoek met de 2e Beukenlaan, het was een ontwerp van de Apeldoornse architect AhazuŽrus Hendrikus (Henk) Wegerif. Opdrachtgever was de in Wageningen geboren bankdirecteur Karel Eduard Ehrmann (1870-1930). Karel was gehuwd met de eveneens in Wageningen geboren Jenneke Stöcker (1879-19?). Ze hadden twee inwonende kinderen; Jenneke (1904) en Eduard Peter (1906). Op 11 september 1926 vertrokken ze naar Hoogezand. In 1973 werd het huis gesloopt. De oude voordeur is destijds nog gered en zit nu als voordeur in de Koninginnelaan 119.

Amersfoortseweg 25

Dit huis met koetshuis en stalling is gebouwd in 1913. Opdrachtgeefster was de in Amsterdam geboren Catharina Helena van Zuijlen (1861-1919), destijds nog woonachtig in Sloterdijk. Het ontwerp kwam van de bouwkundig opzichter Petrus Johannes Balk (1853-1930) uit de Berg en Boschweg 14. Catharina Helena was gehuwd met de eveneens in Amsterdam geboren koopman/makelaar Herman Jacob van Konkelenberg (1860-1945) en ze hadden geen kinderen. De villa werd naar de vrouw des huizes genoemd: ,,Helena's Hoeve" en die naam staat nog steeds op de voorgevel. Na het overlijden van Helena vertrok Herman Jacob op 30 april 1919 weer naar Amsterdam. (Coll. Vereniging Oud Apeldoorn)

Amersfoortseweg 25

Helena's Hoeve. (Coll. W. Boomgaard)

Amersfoortseweg bij nr. 31

Gebouwd rond 1893 ten behoeve van een drukwindketel voor het drinkwater pompstation. De Apeldoornsche Courant van 14 maart 1893 schreef hierover het volgende: "De boringen op het terrein langs den Amersfoortschen straatweg, nabij Hectometerpaal 36, waar de prise d'eau zal komen, hebben op verschillende diepten uitstekend water opgeleverd. Het waterreservoir (geen toren) zal nabij het ,,Waltersbergje'' geplaatst worden, zodat de hut met oriŽnteertafel voor het publiek toegankelijk blijft. Men is onmiddelijk met de verdere werkzaamheden begonnen en zonder buitengewone omstandigheden rekent men er op, dat het geheele werk tegen Maart van het volgend jaar gereed zal zijn. Nog vernemen wij, dat de concessie is overgegaan op de Utrechtsche Waterleiding-Maatschappij". (Foto B. Meester)

Amersfoortseweg 33

Gebouwd in 1894 door de ondernemer H. Huiskamp als Hotel Pension "Paviljoen het Soerensche Bosch". In 1899 is het pand van Pieter Fonkert (1864-1923), Vanaf 1908 is de eigenaar, Willem den Haan die al diverse pensions had gehad, o.a. aan het Sophiapark, de Loolaan en aan de Amersfoortseweg 5. Het is ook nog even rusthuis "Paviljoen Oud-Holland" geweest, gerund door echtpaar P.A. de Jong en M.A de Jong-Haksteen. Vanaf 1937 kreeg het pand een nieuwe bestemming en begon Emmo Kreekel hier het Prins Bernharddal, een restaurant met speeltuin. In 1964 werd het park gesloten omdat het naast gelegen Pompstation het waterwingebied moest uitbreiden. De eigenaar kocht toen de Julianatoren en zette daar zijn bedrijf voort. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 33

"Paviljoen het Soerensche Bosch" ten tijde van Pieter Fonkert. (Coll. W. Boomgaard)

Amersfoortseweg 33

"Paviljoen het Soerensche Bosch" ten tijde van Pieter Fonkert. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 33

"Paviljoen het Soerensche Bosch" ten tijde van Pieter Fonkert. (Coll. W. Boomgaard)

Amersfoortseweg 33

"Paviljoen het Soerensche Bosch" ten tijde van Willem de Haan. (Coll. W. Boomgaard)

Amersfoortseweg 33

"Paviljoen het Soerensche Bosch" ten tijde van Willem de Haan. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 33

"Paviljoen het Soerensche Bosch" ten tijde van Willem de Haan. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 33

"Paviljoen het Soerensche Bosch" ten tijde van Willem de Haan. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 33

"Paviljoen het Soerensche Bosch" met eigen taxidienst van Willem de Haan. (Coll. W. Boomgaard)

Amersfoortseweg 33

"Paviljoen het Soerensche Bosch" ten tijde van Willem de Haan. (Coll. W. Boomgaard)

Amersfoortseweg 33

Rusthuis Paviljoen Oud Holland. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 33

Rusthuis Paviljoen Oud Holland. (Coll. B. Meester)

Amersfoortsweg 33

Restaurant ,,Prins Bernhard Dal'' met de eerste attracties. (Coll. W. Boomgaard)

Amersfoortseweg 35

In 1909 kocht de horeca-ondernemer Gerrit Middelink, eigenaar van Hotel de Ster aan de Stationsstraat een stuk bos van de erven Wils. Het perceel was gelegen aan de Amersfoortschenweg (op één van de hoogste plekken van Gelderland) net boven de eerste helling van de "Lange Berg". De architect Andries van Driesum maakte een ontwerp voor een uitspanning met Belvedère. Het restaurant kreeg de naam "Berg en Dal" en de 20 meter hoge uitkijktoren werd de Julianatoren genoemd. De toren is gebouwd met stenen van de Kalkzandsteen-fabriek Alba in Beekbergen. Op donderdag 16 juni 1910 vond de opening plaats. Deze onderneming van Middelink werd een succes en werd in de loop der jaren uitgebreid met diverse attracties. In de 2e wereldoorlog hebben de Duitsers de toren vijf meter verhoogd om nog over de inmiddels flink gegroeide bomen te kunnen uitkijken. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg

Het Waltersbergje is genoemd naar de notaris Wilhelm Walter (1835-1918) de toenmalige eigenaar van dit stuk grond. Op de berg stond een koepel met banken en een hardstenen oriŽnteertafel en had men een mooi uitzicht over Apeldoorn. Het lag een eindje van de weg af tussen de Julianatoren en Nieuw-Veldzicht. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 37

Doorgangshuis Nieuw-Veldzicht. Gebouwd in 1908 in opdracht van de Vereeniging tot Steun van de Verwaarloosden en Gevallenen die er hun derde doorgangshuis voor meisjes in vestigden. Het eerste huis, Oud-Veldzicht stond aan de Deventerstraat bij de Oud-Veldzichtlaan en het tweede huis aan de Mauritslaan 26 was "Boschzicht" genoemd. Het ontwerp van dit pand kwam van de landelijk bekende architect, Karel Petrus Cornelis de Bazel (1869Ė1923). Ook het kinderhuis aan de Boszichtlaan 4 is een ontwerp van De Bazel. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg 37

(Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg

De kiosk van N. Schultz in de bocht met de Zwolseweg. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg

Bij het Zwarte Bord nabij de Koningslaan. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg

Driesprong met links de Jachtlaan, in het midden de Valkenberglaan en rechts de Amersfoortseweg. (Coll. B. Meester)

Bij de Amersfoortseweg.

Deze ansicht is uitgegeven door de boekhandelaar Nicolaas Rot uit de Loseweg. Hij fotografeerde hier zijn vader Dirk en zijn zus Sophia. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg

Automobiel langs het hek van het Koninklijk Park. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg

(Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg

(Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg

(Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg

Hand-ingekleurde ansichtkaart. (Coll. B. Meester)

Amersfoortseweg

Foto van de fotograaf August Frederik Wilhelm Vogt (1871-1922). (Coll. W. Boomgaard)

Amersfoortseweg

Stereofoto. (Coll. B. Meester)