Startpagina | LINKS | CONTACT

Brinklaan - Midden

Brinklaan/Orderweg
Op deze afbeelding van het Kadaster is te zien dat de Brinklaan in 1919 Orderweg heette.
Op onderstaande afbeelding is te zien - helemaal rechts bij de gele pijl - waar dat ongeveer is.
Het was in de jaren 60 Brinklaan 183 Het huis is afgebroken. Archief Martin Huisman.

Links Eben-HaŽzer.

Brinklaan

Hoek Rustenburgstraat. Café "Ik ga hier binnen". Foto: René Disco.

Brinklaan

Foto: Jan Bavinck.

Brinklaan

Inktfabriek van N.V. van Blommestein

"Koninklijke Stoomfabriek van Zegel- en Flesschenlakken, Vloeibare Transparantlijm, Schrijf-, Kopieer- en Stempel - Inkten. Brandblusgranaten". Op 21 nov. 1866 aanvankelijk op kleine schaal begonnen, werd het al spoedig daarna naar Apeldoorn overgebracht. Hier mocht het zich in een steeds klimmende bloei verheugen en werd een zoo goede naam verworven dat zij vergunning kreeg het wapen van wijlen H.M. Sophie te voeren, hetgeen later door het Kon. Wapen gevolgd werd. Op de foto staan Anthonie Vos en Johan Tamboer rechts achteraan. Archief: Anton Vos.

Brinklaan

Inktfabriek van N.V. van Blommestein

Op de foto staat Anthonie Vos links achteraan. In 1941 is mijn grootvader met pensioen gegaan. Vorig jaar ben ik via iemand van de belastingdienst in het bezit gekomen van zo'n zegellakstaafje die daar in het verleden mee gewerkt had. Op de foto ziet u ze in de vormen liggen. Archief: Anton Vos.

Brinklaan

Inktfabriek van N.V. van Blommestein

1926. Op de bovenste rij, 2de van L Anthonie Vos (mijn grootvader), 3de van R is Johan Tamboer. Archief: Anton Vos.

Brinklaan 158a

Rond 1965-1969. Foto: Gijs van Dusschoten.

Brinklaan 231

Rond 1965-1969. Foto: Gijs van Dusschoten.

Brinklaan

Ongeveer 1969. Gezien vanaf de overweg. Archief: Gijs van Dusschoten.

Brinklaan

1913. Spoorovergang spoorlijn naar Amersfoort.

Brinklaan

Foto: Jan Bavinck.

Brinklaan met slijterij Drost

Brinklaan

Ong. 1965. Rechts de Julianastraat.

Brinklaan

Overweg.

Brinklaan 61

Brinklaan 61

een foto van ons huis op Brinklaan 61, hier woonde ik met mijn ouders in de 2e helft van de jaren 50. Wij woonden toen links en een zuster van mijn opa rechts. Zij was weduwe van Willem de Vries de loodgieter van de Nieuwstraat. Deze familie was ook eigenaar van het pand. Wij keken op de Rustenburgstraat en in onze linker erfscheiding stonden knotwilgen, die nu nog aanwezig zijn op de parkeerplaats aan de Brinklaan. Kees Brüggemann.

Brinklaan

Archief: Roel Boon

Brinklaan

Foto: Gerrit Roos

Brinklaan

Het boerderijtje aan de Brinklaan lag een beetje naar achteren, naast de school en achter de lak en inktfabriek van Blommestein. De familie Westerik woonde in dat paradijsje en toen ik ze op de foto zette moest hij eerst zijn klompen omwisselen voor schoenen en zij moest nog even een schone scholk voor doen. Foto: Gerrit Roos.

Brinklaan

Brinklaan

Archief: S. van Kollenburg

Brinklaan

Familie Neusink. Archief: S. van Kollenburg

Brinklaan

Jaren 30. Oude winkel van Co Drost aan de Brinklaan. Archief: S. van Kollenburg.

Brinklaan

1968. Brinklaan. De winkel van Co Drost. Archief: S. van Kollenburg.

Brinklaan

Ongeveer 1925. Trouwfoto van de familie Neusink. Archief: S. van Kollenburg.

Brinklaan

Foto: Gerrit Roos.

Brinklaan

Foto: Mw. van Kooten - Roos

Brinklaan

Foto: Mw. van Kooten - Roos

Brinklaan

Brinklaan/hoek Elsweg. U kijkt hier de Elsweg in vanaf de Brinklaan, op de hoek de winkel van Steunenberg. Alles aan deze kant van de Elsweg is nu gesloopt. Foto: G.F. Roos

Brinklaan. Archief: Luud Riphagen. 2006. Foto: Luud Riphagen.

Brinklaan/Prins Willem Alexanderlaan

Op de achtergrond de Brinklaanflat. Archief: John van Zwam.

Opening van de Katholieke Technische School aan de Brinklaan.
(archief John van Zwam)
Kleuterschool aan de Brinklaan omstreeks 1942.
(archief John van Zwam)
Brinklaanschool. Collectie: Roel Boon.
1964. U kijkt richting de Hoofdstraat. (CODA) Apeldoorns Archief) 2005. Foto: Martin Huisman.
1927
Dit is Brinklaan 141, schuin tegenover de voor zover ik weet nog bestaande Groenewoudsweg. Ooit had hier de fam. Gerritsen hier een sigarenwinkel, op de foto duidelijk te zien. Later heeft mijn vader hier tot ong. 1960 een sigarenwinkel en een kapperszaak gehad.
Ad Hulsteijn

Brinklaan

1901

Brinklaan

Begin 1900