Startpagina | LINKS | CONTACT

Eendrachtstraat


- Eendrachtsche weg (Apeldoorn).
- Erica/1911-1912: Weg van Arnhemschen weg tot Eendracht.

Frans Wesselink: De ''wijk'' Eendracht werd begrensd aan de Noordelijke zijde door de Spoorlijn vanaf de Jachtlaan tot aan de Brinklaan en de Hezeweg, bovenzijde wijk Heze
Aan de Zuidzijde door de Westenenkerweg inclusief Westenenkerpark, aangelegd in 1948 t/m 1952 en de metaalbuurt, na 1950.
Aan de westzijde, de toenmalige Brouwersmolenweg. De Papierfabriek van Gelder en Zn. (behoorde tot in de Zuidpunt aan Apeldoorn, maar de daarlangs lopende Ugchelseweg, was Ugchelen).
Aan de Oostzijde de Arnhemseweg, terwijl de mensen rond de Cocosfabriek zich nog steeds rekende tot de Wijk Eendracht.
De wijk Eendracht had haar eigen muziekkorps, oefenden bij Café Bannink, Brandweer aan de Hoenderparkweg, Toneelvereniging de Eendracht en oefende in het café aan de Brinklaan/Graanweg.

Eendrachtstraat 7

Foto uit ca. 1924 van het woonhuis van Marten Annes Hoeneveld (1885-1973) en zijn vrouw Lokke Bouma (1888-1960), in het midden hun dochter Neeltje (1914). Marten was kantoorbediende bij de firma van der Ploeg en ze woonden hier vanaf augustus 1917. Deze firma was verhuisd vanuit het Friese Grouw naar Apeldoorn (Kanaal Zuid) en werknemers konden meeverhuizen. Van der Ploeg stelde diverse woningen beschikbaar. Op 27 mei 1930 verhuisde dit gezin naar de Arnhemseweg 34/2. (Coll. B. Meester)

Eendrachtstraat 69

De openbare school no. 19 is gebouwd in 1904 naar ontwerp van de gemeente-architect Gerrit de Zeeuw en had op 31 mei van dat jaar 231 leerlingen. School no. 17 aan de Soerenseweg ontwierp hij twee jaar eerder en heeft veel overeenkomsten. Ook de hoofdonderwijzerswoningen zijn hetzelfde alleen in spiegelbeeld. De school is in 1980 afgebroken om plaats te maken voor woningen maar de hoofdonderwijzerswoning op nr. 73 staat er nog steeds. (Coll. B. Meester)

Eendrachtstraat 102

Directeurswoning van de Papierfabriek ,,de Eendracht'' van Van Gelder en Zonen, gebouwd in 1899 voor de in Amsterdam geboren directeur, Hendrik Jan Heinsius (1874-1937). Heinsius was net afgestudeerd als werktuigkundig ingenieur. Het ontwerp van de villa kwam van de architect Andries van Driesum uit de Marialaan. Heinsius woonde hier tot 1915. Rechts de Jachtlaan. (Coll. B. Meester)

Eendrachtstraat 102

De villa gezien vanaf de Ugchelseweg. (Coll. B. Meester)

Eendrachtstraat 104

Directeurswoning van Papierfabriek ,,de Eendracht''. Het is gebouwd in 1915 voor Hendrik Jan Heinsius die eerder om de hoek op nr. 102 woonde. De architect was ook deze keer Andries van Driesum, hij was de huisarchitect van Van Gelder. (Coll. B. Meester)

Eendrachtstraat
Frans Wesselink:
Postitie van de fotograaf is op de Eendrachtstraat hoek Jachtlaan/Ugchelseweg en met de rug naar de papierfabriek “Van Gelder”.
De vrouw links staat, noem het een brug, over de Grift.
De Grift werd gevormd achter de Eendrachtstraat (op de hoogte van Eendrachtstraat 103, achter de wasserij van de Oude – en Nieuwe Olifant (van de familie Cornelisse/Kamphuis) door het samen komen van de; Schoolbeek, de Ugchelse beek, de Winkewijert en de Orderbeek. De beken ontstonden door de sprengen. De Grift liep naar de Hofstraat, Stationsstraat, boog dan richting de gasfabriek, langs de Parken, richting het Kanaal. Vroeger kwam de Grift bij Hattem in de IJssel.
Het pand met de elektriciteitspaal voor de deur, hoek Brinklaan/Eendrachtstraat was in de eerste helft van 1900 van de kruidenier Westhof.
De tuin links (hoek tussen Brinklaan en Jachtlaan) is vanaf de jaren '50 een snackbar.
De karrevracht zijn balen cellulose voor de papierbereiding. De schepen hadden een vaste ligplaats bij de Kanaalweg/Kanaal. Als men de foto’s van het Kanaal bekijkt, ziet men nog de rails in de kade, waarop de kraan van “Van Gelder” reed om de cellulosebalen uit de schepen te lossen en te laden op paard en wagen. Mijn vader had een kapperszaak op de Eendrachtstraat 33 van 1918 t/m 1963 en zoals gebruikelijk in die tijd was de kapperszaak tevens het “Praathuis”. Mijn vader sprak vaak over de tweespannen die deze balen vervoerden en de vaak dronken voerlui. De paarden liepen zes dagen in de week van ’s morgens vroeg tot 's avonds laat dezelfde eentonige weg. Na de oorlog werden de paarden verruild door vrachtwagens. (Coll. B. Meester)

Eendrachtstraat 43

(Coll: Bavinck/Schuur)

Eendrachtstraat 101

Begin jaren '80. (Foto: Arnold Kleiboer)

Eendrachtstraat

Eendrachtstraat

School no. 19. Afgebroken in 1980.

Eendrachtstraat

Schoolfoto van de Eendrachtschool omstreeks 1910-1920. De Eendrachtschool is enige jaren terug verhuist naar de Carrouselweg. (Foto: Anton Vos)

Eendrachtstraat

(Foto: Anton Vos)

Eendrachtstraat

1993. Op deze plek stond de school.

Eendrachtstraat

Voor 1987. Cafetaria ''De Eendracht''.

Eendrachtstraat

1960. Sion kerk in aanbouw. In 1961 is de kerk in gebruik genomen. De foto is genomen vanaf het Oogstpad.

Eendrachtstraat

Hoek Brinklaan, rechts de Hoenderparkweg.

Eendrachtstraat

Eendrachtstraat 15

Begin jaren 50. Melkzaak van Rijswijk. Mijn Ouders Adriaan en Jo van Rijswijk staan op de foto voor de winkel. Deze zaak hebben ze overgenomen in de jaren vijftig van mijn Opa en Oma van Rijswijk. En later in 1958/1959 naar de overkant verhuist naar nummer 14. (Foto: M. Baars-van Rijswijk)

Eendrachtstraat 14

1959. Melkzaal van Rijswijk. (Foto: M. Baars-van Rijswijk)

Eendrachtstraat

Eendrachtstraat

Ketelhuis papierfabriek Van Gelder.

Eendrachtstraat 58

In 1948 hadden mijn ouders in Apeldoorn, een Garage/Taxi bedrijf en een BP benzinestation overgenomen. De naam van mijn vader, Klaas Cats pronkte op het raam van de winkel. Hij verkocht Norton en TWN motoren, ook werd er onderhoud gepleegd aan Matchles legermotoren. Ik, Jan Cats ben daar geboren in 1949, wij hebben daar gewoond tot 1959 en zijn daarna naar Witmasum in Friesland verhuisd. Waar we nog steeds een Garage bedrijf hebben. (Foto: Jan Cats)

Eendrachtstraat 58

Garage/Taxi bedrijf Klaas Cats. (Foto: Jan Cats)

Eendrachtstraat 58

Garage/Taxi bedrijf Klaas Cats. (Foto: Jan Cats)

Eendrachtstraat

Links de Jachtlaan.

Eendrachtstraat

1916.

Eendrachtstraat

Eendrachtstraat

Eendrachtstraat

Eendrachtstraat

Ongeveer 1960.
De kerk en wijkcentrum stonden op de hoek van de Eendrachtstraat en de Hoge Dries.
Het wijkcentrum werd gebruikt t.b.v. recepties, vakbondsbijeenkomsten, vergaderingen en cursussen.
De woningen rechts van het wijkcentrum waren resp. van de koster Westrik en dominee Steenbergen.
De kerk is gebouwd in 1961 en in 1983 afgebroken.
Het Bätz-orgel uit 1972 is overgeplaatst naar de Wilhelminakerk in de Beemte.
2008.
(Foto: Anton Vos)

Eendrachtstraat

Peter Koldewijn: Twee foto's. Beide genomen in 1940. Het was het huis van kennissen van mijn ouders, de familie Heij. Het huis stond op de hoek Eendrachtstraat/Brouwersmolenweg nu Europaweg. De heer Heij was chef centrale van de papierfabriek van Van Gelder, aan de overkant van de straat.

Rina de Jong: Wij, familie de Jong, woonden naast de familie Heij, op Brouwersmolenweg 35. Pipa Heij had een Citroen (zo eentje met treeplanken). Mijn vader was personeelschef bij van Gelder.

Zelfde huis, latere periode. (Foto: P. Evers)

Eendrachtstraat

Geertruida en Lientje voor hun huis. (Archief: Henri Brouwer)

1914. Mevrouw. Van den Berg-Drenth voor haar huis. (Foto: Henri Brouwer)
Ca. 1970. (Foto: Henri Brouwer)
H.J. van den Berg met vrouw en kind voor hun huis aan de Eendrachtstraat 6. (Foto: Henri Brouwer)
Herman Drenth getrouwd met Getruida Hendrika van den Berg, Eendrachtstraat 6. (Foto: Henri Brouwer)
Teunis vd Berg. Eendrachtstraat
(archief: Henri Brouwer)
Deze foto is genomen in 1974 ter hoogte van nr. 13.
Rechts: Het eerste huis is Wasserij "het Bleekertje" van de familie Dijkgraaf, nr. 11.
Voor de kruising met de Arnhemseweg, links, de voormalige panden van kruidenier Jansen en de Hama. (Foto: Frans Wesselink)
Kapperszaak aan de Eendrachtstraat 33. Hierop staan mijn vader, ik (geheel rechts) mijn zus, die komt aanlopen en nog twee familieleden. (Foto: Frans Wesselink)

Eendrachtse Grintweg