Startpagina | LINKS | CONTACT

Javalaan


Voor 1912: NIEUWE BURGLAAN

-Raad B&W van 15 oktober 1912:
Nieuwe Burglaan veranderd in Javalaan.

-Straatnaam vernoemd naar een eiland in het voormalige Nederlands-Indië.

De timmerman/aannemer Willem ten Tuynte (1871-1936) had veel grond in de Indischebuurt vooral rond de Soerenseweg en zo ook in de Javalaan. Veel huizen die hij hier gebouwd heeft zijn herkenbaar aan tegelmotieven boven de raampartijen. Vaak blauw/wit maar ook andere.
Bij diverse huizen in de Javalaan zijn deze tegeltjes ook gebruikt. We kunnen niet zeggen dat alle huizen met tegeltjes gebouwd zijn door Willem ten Tuynte. Ook de timmerman/aannemer Cornelis Paul gebruikte soms tegels.
Van veel huizen zijn die tegels verdwenen. Mogelijk waren ze niet goed geplakt en kwam er water onder en zijn ze er met strenge vorst afgeknapt.
Ik vermoed dat bijvoorbeeld Javalaan 14 ze ook heeft gehad en dat er daar in het verleden enkele van zijn gesneuveld. Vervolgens waren deze tegels niet meer bij te krijgen en zijn ze weggehakt of onder een laag stuc verdwenen. Er zijn diverse huizen aan de Soerenseweg die nu witte lege vlakken hebben boven de raampartijen waarvan ik denk dat die allemaal tegels hebben gehad.
 

Javalaan 5

Oude huisnummers: A 846 - A 513/2

Bouwjaar: ca. 1894
Architect/aannemer: (misschien) M. Zinnemers
Oude foto: Gerrit van Veldhuizen

De eerste bewoners van dit huis kwamen op 7 maart 1894 en was het gezin van van de in Heerde geboren Egbert Beumer (1863-1941) en zijn eveneens in Heerde geboren vrouw, Anna Geertrui van den Burg (1861-1919). Ze hadden één inwonende zoon; de in Mettmann (Dld) geboren Gerhard (1893). Egbert was tuinman en zijn zoon zou later horlogemaker worden. Al heel snel, op 28 april 1894 verhuizen ze (tijdelijk) naar Heerde.

De volgende bewoners waren de in Apeldoorn geboren timmerman Kornelis Zinnemers (1865-1940) en zijn eveneens in Apeldoorn geboren vrouw Klasina van Tongeren (1864-1936). Ze hadden twee inwonende kinderen; Dirkje Arendina Johanna (1891) en Martinus Arend Gerrit (1894). In 1898 verhuizen ze naar de Bandalaan 7.

Vanaf augustus 1898 woonde hier de neef van Kornelis Zinnemers. Hij was de in Apeldoorn geboren behanger Steven Zinnemers (1875-1947). Steven was gehuwd met de in Bolsward geboren Hendrikje Mol (1871-1937). Zij woonden hier met hun twee kinderen; Martinus (1899) en Lammert Johan (1901). Steven heeft hier tot zijn overlijden in 1947 gewoond.

Het huis is later ook nog dubbel bewoond geweest en had toen huisnummer 3-5. In 1964 is het huis verhoogd en zijn er dakkapellen en een balkon geplaatst in opdracht van bewoner Jan Velthuis. De verbouwing werd uitgevoerd door aannemersbedrijf A.H. Riphagen uit de Timorlaan 6.

   

Javalaan 7

Oud huisnummer: A 846/2

Voorheen: "Anna"
Bouwjaar: ca. 1908
Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) W. ten Tuynte
Oude foto: Peter Kippers

De eerste bewoonster was de in Franeker geboren Tjitske Wobma (1862-1911), zij was weduwe van Johannes Cuperus. Tjitske woonde hier met twee dochters; Antje (1884) en Trijntje (1885). Na het overlijden van hun moeder op 7 januari 1911 werd Antje de hoofdbewoner. Op 21 juli 1915 vertrokken de zussen naar Lonneker.

De oude foto komt van de familie Kippers. Zij waren de bewoners van 22 juni 1925 tot 27 april 1934. De in Zwolle geboren Peter Kippers (1900-1982) was werkzaam bij graanhandel J.A. Mulder aan de Nieuwstraat 83, een bedrijf wat hij later heeft overgenomen.
Kippers was gehuwd met de in Meppel geboren Ebelina Geziena Kuiper (1898-19?). Ze hadden twee inwonende kinderen; Hendrikus (1926) en Anna Hendrika (1929). De naam op de gevel destijds was waarschijnlijk afkomstig van de dochter. Op 27 april 1934 verhuisden ze naar de Nieuwstraat 83 (rechts van Tivoli).

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Javalaan 9

Oud huisnummer: A 846/3

Voorheen: "Hedah"
Bouwjaar: ca. 1906-1907
Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) W. ten Tuynte
Status: Beeldbepalend Pand

In de Erica-adressengids van 1907-1908 staat dit huisnummer (A 846/3) al genoteerd maar zonder bewoners. In de jaren erna staan op A 846/3 ook geen bewoners genoteerd.
In de Nieuwe Apeldoornsche Courant zijn diverse advertenties te vinden waaruit blijkt dat het huis toch al in 1907 bewoond was. In een advertentie in de N.A.C. van 31 juli 1907 is te lezen dat mevrouw Heintz opzoek was naar een noodhulp. Als adres staat ''Villa Hedah" aan de Nieuwe Burgstraat genoteerd. In een advertentie van 23 september 1911 is het volgende te lezen: "Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn brengen ter kennis dat aan het telefoonnet is aangesloten het perceel van HEINTZ, Dr. A.J.W., Arts, Nieuwe Burglaan A 846/3, onder nummer 308".

Tussen 15 september 1911 en 6 september 1913 geen bewoners gevonden.

Vanuit Nederlands-Indië kwamen op 6 september 1913 het gezin van de in Den Haag geboren Anthonie Matthéus Josephus Petrus van Berkel (1850-1920) en zijn in Tjilatjap (Java) geboren vrouw, Elise Emile Elisabeth de la Combé (1878-19?). Ze hadden drie inwonende kinderen; Antoinette Emilie Elisabeth (1898), Cornelis Matthéus August (1903) en Eveline Augustine (1908).
In het 'Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië' van 29 mei 1913: "Wegens langdurigen dienst een jaar verlof naar Europa aan den Pakhuismeester te Tjilatjap, A.M.J.P. van Berkel, met bepaling dat hij den 4en Juli 1913 zijne betrekking zal nederleggen".
Op 25 februari 1914 vertrok dit gezin weer naar Nederlands-Indië.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Javalaan 11

Oud huisnummer: A 846/4

Bouwjaar: ca. 1906-1907
Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) W. ten Tuynte
Status: Beeldbepalend Pand

De eerste bewoners waren de in Brummen geboren Albertus Derickx (1854-1924) en zijn in Wijk bij Duurstede geboren vrouw, Maria Petronella van Leur (1866-1942). Het echtpaar had vier inwonende kinderen waarvan de oudste in Wijk bij Duurstede geboren was en de anderen in Apeldoorn. Het waren; Tjitske Jacoba (1894), Alberdina Elisabeth (1896), Maria Jacoba (1898) en Albertus Arnoldus (1900). Albertus was parkwachter bij het paleis. Rond 1909 verhuisden ze naar de Loseweg.

   

Javalaan 13-15

Oude huisnummers nr. 13: A 847 - A 510/12
Oude huisnummers nr. 15: A 848 - A 510/11

Bouwjaar: ca. 1900
Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) W. ten Tuynte
Oude foto: Aljo van Breda-Zwarteveen

De eerste bewoner van nr. 13 was mevr. Trientje Seinstra. Zij was weduwe van H.A. Teensma. Ik heb haar niet teruggevonden in het bevolkingsregister maar in de Erica-adressengids van 1901-1902 staat zij vermeldt als bewoner op het toenmalige huisnummer A 510/12.

De eerste bewoners van nr. 15 kwamen vanuit de Maduralaan 53 en was het gezin van de timmerman/aannemer Willem ten Tuynte (1871-1936). Aangezien zij de eerste bewoners waren ga ik er vanuit dat hij deze dubbel ook gebouwd heeft. Willem woonde hier met zijn in Apeldoorn geboren vrouw Hendrika Hermina Buitenhuis (1871-1952) en hun vier kinderen; de in Utrecht geboren Hermina Hendrika (1893), de andere kinderen waren alle in Apeldoorn geboren; Gerrit Willem (1894), Christiaan (1896) en Jacoba Paulina (1897). Zoon Christiaan zou later een bekende Apeldoornse architect worden. In 1907 verhuisden ze naar hiernaast, naar nr. 17.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Javalaan 17

Oude huisnummers: A 849 - 510/10

Bouwjaar: 1900
Architect/aannemer: (zeer waarschijnlijk) W. ten Tuynte

De eerste bewoners kwamen op 17 november 1900 en waren Cornelis de Jongh en zijn in geboren vrouw Bartha Aaltje ter Minken.

In 1909 is er een serre aangebouwd in opdracht van eigenaar/bewoner Willem ten Tuynte.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Javalaan 19

Oude huisnummers: A 850 - A 510/9

Bouwjaar: 1900
Architect/aannemer: (waarschijnlijk) W. ten Tuynte

De eerste bewoners kwamen op 23 februari 1901 en was het gezin van de in Harlingen geboren Lijkle Posthuma (1865-1944) en zijn in Groningen geboren vrouw, Popkjen Boer (1854-19). Ze hadden twee inwonende kinderen; de in Hilversum geboren Jacobus Lijkle (1895) en een dochter van Popkjen uit een eerder huwelijk, de in Groningen geboren Willi Gorter (1986). Lijkle was bouwkundige. Ze verhuisden al weer snel.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Javalaan 2


Op het kavel (H 4129) waar nu Javalaan 2, 4 en Burglaan 17, 19 en 21 staan stond al eerder een huis. Op een kaart van topotijdreis zien we dat dit huis er in ieder geval in 1866 al stond maar mogelijk nog eerder. Het was de woning van de in Beekbergen geboren arbeider, Jan Willem Ziens (1828-1875) en zijn in Apeldoorn geboren vrouw, Hendrina Termate, ook wel Ter Maten genoemd. (1829-1907). Ze hadden vijf in Apeldoorn geboren kinderen, waarvan er Jan Willem (1853), Roelof (1855), Diena (1857), Willemina (1860), Geertruida, (1868) en Hendrina (1871). Na het overlijden van Jan Willem bleef zijn weduwe hier wonen. Na het overlijden van Hendrina in 1907 was haar zoon Roelof nog inwonend, hij vertrok rond 1909 naar de Eendrachtstraat. Het perceel H 4129 werd door Hendrik Relker aangekocht en verdeeld in vijf kavels die in 1910 en 1911 werden bebouwd.

Bouwjaar huidige woning: 1911
Oud huisnummer: A 856/2
Architect/aannemer: M. Lamberts

Javalaan 2, 4 en Burglaan 17 werden tegelijk gebouwd in 1911 in opdracht van Hendrik Relker. De bouwtekening van deze drie woningen is terug te vinden bij Coda onder nr: 1911-0010.

De eerste bewoners van Javalaan 2 kwamen op 27 november 1912 vanuit Dalfsen en waren de in Stavenisse geboren gepensioneerde onderwijzer Abraham Jacob van Breen (1849-1926) en zijn in Amsterdam geboren vrouw, Elisabeth Gerardina Masdorp (1853-1935). Op 18 september 1918 verhuisden ze naar de Loseweg 81.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Javalaan 4

Oud huisnummer: A 856

Bouwjaar: 1911
Architect/aannemer: M. Lamberts

Gebouwd in opdracht van Hendrik Relker. (Zie ook Javalaan 2)

De eerste bewoners van nr. 4 waren de in Rotterdam geboren Hendrik Adrianus van Lenningh (1850-1933) en zijn in Bellingwolde geboren vrouw, Wendelina van Braam (1858-1918). Van Lenningh was gepensioneerd en voorheen werkzaam als ambtenaar 1e klasse bij 's Rijksbelastingen. In 1917 kwamen nieuwe bewoners.

 

Javalaan 6

Oude huisnummers: A 855 - A 513 - A 234/2b

Voorheen: "Groenlust" en "Us Rêst Plakje"
Bouwjaar: 1887
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Beeldbepalend pand
Oude foto's: Wim Wormgoor

Dit huis is gebouwd in 1887 in opdracht van de in Groningen geboren Ocko Johan Muller (1852-1912) op een perceel dat kadastraal bekend stond als H 1012.

De bewoners vanaf 21 januari 1888 waren het gezin van de in Breda geboren 2e luitenant der Infanterie van het Oost-Indisch Leger, Emile de Roy van Zuydewijn (1855-1895). Emile was gehuwd met de in Djokjakarta geboren Chanette Adriana Maria van der Elst (1866-1941) en ze hadden één inwonende zoon; Eugène Emile Johan (1886). In het bevolkingsregister staat vermeldt dat Emile op verlof was. Ze kwamen hier op 21 januari 1888 vanuit Teteringen en vertrokken op 5 mei van dat zelfde jaar naar Nederlands-Indië. In december 1888 werd Emile eervol ontslagen wegens voortdurende ongeschiktheid voor alle militaire diensten, met behoud van pensioen.

Op 5 mei 1888 kwamen vanuit Warmond de in Amsterdam geboren Ariëtta Johanna Jenneke Scheib (1845-1929), weduwe van Johannes Frederik van Rossum (1834-1884) en haar moeder; de in Den Haag geboren Ariëtta Johanna Jenneke Krul (1816-1889). Zij was weduwe van de koopman Johannes Jacobus Scheib (1808-1874). Op 14 augustus 1888 vertrekt moeder weer naar Warmond.
Op 11 oktober 1888 komt vanuit Warmond, Ocko Johan Muller inwonen. Hij was de eigenaar van dit huis. Ocko vertrok op 4 augustus 1904 naar het krankzinnigengesticht Voorburg te Vught. Op 29 oktober 1904 vertrok ook Ariëtta, zij ging naar Rhenen. Ocko werd op 23 februari 1905 onder curatele gesteld. Het huis kwam op een veiling en werd voor fl. 2.500,- gekocht door de timmerman/aannemer Wessel Onderstal die het huis weer doorverkocht aan Robertus Marius Smith.

In oktober 1905 was het huis weer bewoond, de nieuwe bewoners waren de in Den Brielle geboren griffier bij het kantongerecht, Robertus Marius Smith (1853-1929) en zijn eveneens in Den Brielle geboren zusters; Elisabeth Cornelia (1846-1915) en Geertruida Helena (1857-1908). Vanaf dat moment maar misschien ook al eerder heette het huis "Groenlust". In 1907 werd perceel H 3178 gesplitst in H 5323 en H 5324 en verkocht Smith een stuk grond in zijn achtertuin aan de koetsier Dirk Jobse die daar een huis liet bouwen met adres Celebeslaan 7. In 1908 liet Smith nog een waranda aanbouwen door de timmerman Abraham Jonker. Op 14 februari 1918 vertrok de familie naar de Brinklaan.

Vanaf 26 november 1918 woonde hier de in Sneek geboren Sijbrigje Huisman (1873-19?), weduwe van de eveneens in Sneek geboren Hoofdconducteur Gerardus van der Horst (1866-1910). Zij hadden samen één dochter Ijmkje die maar twee jaar geworden is. Sijbrigje hertrouwde op 19 mei 1921 met de broer van Gerardus, de in Sneek geboren Gerrit van der Horst (1868-1974). Inwonend waren zijn kinderen; Anna Catharina (1894), Ietje Elisabeth (1900) Anne Gerrit (1908), en Anne (1910). Vanaf 23 november 1923 was ook nog een nicht inwonend; de in Apeldoorn geboren Saakje Martha van den Horst (1898). Zij noemden dit huis "Us Rêst Plakje".
Gerrit van der Horst stierf in Haarlem in 1974 en is 105 jaar oud geworden.

Op 12 juni 1925 komen de in Den Haag geboren boekhouder Leonardus Johannes Schweitzer (1882-1954) samen met zijn eveneens in den Haag geboren dochter Johanna Wilhelmina Sophia (1915). Ook de in Breukelen geboren huishoudster Anna den Boer (1882-1959) verhuisde mee vanuit Den Haag. In het bevolkingsregister staat verder te lezen: "Omtrent eerste vrouw niets bekend". Op 6 maart 1931 trouwde Schweitzer met Anna. In 1933 liet Schweitzer zeven panden bouwen in 'De Parken' aan de Mr. van Hasseltlaan en in de Prinsesselaan.

Vervolgens op 6 augustus 1931 de in Hoorn geboren grossier, Leendert Johannes Wilhelmus Rijdam (1892-1962). Leendert was gehuwd met de in Amsterdam geboren Jacoba Anna Willard (1895-1940). Ze hadden drie inwonende dochters; Antoinetta Catharina (1917), Leonarda Johanna Wilhelmina (1919) en Catharina (1923). Op 14 februari 1933 verhuisden ze naar Bussum.

Tussen 14 februari 1933 en 11 november 1937 zijn de bewoners (nog) niet gevonden.

Op 11 november 1937 kwam het gezin van de in Leeuwarden geboren boekhouder/accountant Jan Kramer (1878-19?) en zijn in Het Bildt (Friesland) geboren vrouw Berber van der Heide (1879-1964). Ze hadden vijf inwonende kinderen; Anna (1902), Romke (1908), Sjoerd Douwe (1910-1932) Antje (1914) en Minne (1918). In ieder geval woonde in 1953 Jan Kramer hier nog steeds.

Erica-adressengids: 1957: H.M. de Roos.

In 1988 kochten de huidige eigenaren het huis van mevrouw De Roos.

 

Javalaan 8

Oude huisnummers: A 854 - A 512 - 237/2

Bouwjaar: Voor 1866
Architect/aannemer: Niet bekend

Op de tekening zien we de voorgevel zoals die was voor 1930. Daarna verdween de voordeur naar de zijkant. In 1968 vroeg B. van der Steeg vergunning tot het bewoonbaar maken van de onbewoond verklaarde woning aan de Javalaan 8.

-Op een kaart op topotijdreis zien we dat hier in 1866 al een woning stond.

Voor 1887 heb ik geen bewoners kunnen vinden. In 1887 woonde hier het gezin van een zekere Dries Tamboer.

Latere bewoners waren: 1889: De stalhoudersknecht J. Bakker; 1892 de gepensioneerde rijksambtenaar Wilhelm Anthon Julius Dassel (1829-1902), zijn vrouw Susanna Catharina Zijl (1833-1916) bleef tot ca. 1905; van 1905-1912 de tuinman Arie Dobbenberg. Van 10 januari 1912 Bastiaan Karsdorp (1840-1912), na het overlijden van Bastiaan bleef zijn weduwe Grietje Richter wonen tot 1930. Van september 1930 tot en met februari 1935, de pensionhouder H.C. Keller. Van februari 1935 tot en met 1948: mevr. A. Klomp, weduwe van G.J. Nussink. Van 1948 tot 1968: de brood- en banketbakker E.C. Heg. Vanaf 1968 tot heden (2023) de familie van der Steeg.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Javalaan 10

Oud huisnummer: A 853/3

Bouwjaar: 1907
Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) W. ten Tuynte

Vanaf 14 november 1907 woonde hier het gezin van de in Drachten geboren Hidzer Kiewiet de Jonge (1844-1935) en zijn in Zierikzee geboren vrouw, Theodora Christina Wilhelmina Logemann (1852-1914). Ze hadden één inwonende dochter; de in Woudrichem geboren Theodora Wilhelmina Christoffelina (1877). Hidzer was gepensioneerd en voorheen directeur van het post- en telegraafkantoor te Woudrichem. In 1916 verhuisde Hidzer naar de Regentesselaan 36.

   

Javalaan 12

Oud huisnummer: A 853/2

Bouwjaar: 1907
Architect/aannemer: (zeer waarschijnlijk) W. ten Tuynte
Status: Karakteristiek
Oude foto: Aljo van Breda-Zwarteveen

De eerste bewoners kwamen op 2 september 1907 en waren het gezin van de in Veendam geboren Paulus Hendrikus van Baasbank (1876-1941) en zijn in Rheden geboren vrouw Johanna Alberdina Surink (1885-1942). Ze kregen hier twee zonen; Jacob Paulus (1908) en Theodoor Andreas (1914). Van Baasbank was klerk posterijen en telegrafie. Op 27 augustus 1914 verhuisde dit gezin naar Hillegom.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Javalaan 14

Oud huisnummer: A 853

Bouwjaar: ca. 1906
Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) W. ten Tuynte
Status: Beeldbepalend pand

Ook dit pand lijkt onmiskenbaar een ontwerp van de timmerman/aannemer Willem ten Tuynte. De muurankers zijn dezelfde als die van de villa Soerenseweg 49.

De eerste bewoners van dit huis op de hoek met de Timorlaan waren het gezin van de in Oud-Alblas geboren Jan Hendrik Willem ten Bokkel Huinink (1861-1916) en zijn in Vriezenveen geboren vrouw, Juliana Hendrika Harmsen (1861-1916). Dit echtpaar had drie inwonende kinderen die beide in Zwolle waren geboren; de in Utrecht geboren Louisa Anna Maria (1884), de in Zwolle geboren Anna Gerharda (1888) en de eveneens in Zwolle geboren Johannes Christiaan (1892). Verder was de moeder van Jan inwonend en ook nog een nicht.
Het bevolkingsregister geeft geen verhuisdata's. In de Erica-adresgids van 1905-1906 staat deze familie aan de Brinklaan genoteerd en in de Ericagids van 1906-1907 staan ze op dit adres genoteerd. J.H.W. ten Bokkel Huinink was Sigaren- en Theehandelaar en had hier ook een winkel aan huis. Rond 1912 verhuisden ze naar de Celebeslaan 8.

 

Javalaan 16

Oud huisnummer: A 852/2

Voorheen: "Willy"
Bouwjaar: 1906
Architect/aannemer: W. ten Tuynte
Status: Beeldbepalend pand
Oude foto: P. Dijkman

Gebouwd in opdracht van de in Elburg geboren Willemina Gerardina Paasiera van Rossum (1833-1916). De opdrachtgeefster woonde hier niet zelf maar had het huis in verhuur.

In 1907 werd het Javalaan 16 bewoond door het gezin van de in Deventer geboren Hermanus van Houten (1833-19?) en zijn in Ginneken geboren vrouw, Janske Monshouwer (1845-1917). Ze hadden één inwonende dochter; de in Meerkerk geboren Theodora Frederika (1874). Rond 1912 verhuisden ze naar de Burglaan 17.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Javalaan 18

Oude huisnummers: A 852 - ??

Bouwjaar: ca. 1902
Architect/aannemer: Niet bekend

Gezien het uiterlijk van nummer 18 en 22 zijn beide huizen waarschijnlijk door dezelfde aannemer gebouwd maar ik heb (nog) niet kunnen vinden wie dat was. Ik heb de eerste bewoners (nog) niet kunnen vinden.

   

Javalaan 20

Oud huisnummer: A 851/2

Bouwjaar: 1908
Architect/aannemer: H.J. Kroon
Oude foto: Mevr. Abelenhof

Dit huis is gebouwd in opdracht van Hendrik de Bar. Het ontwerp kwam van de timmerman H.J. Kroon uit de Gazellestraat. Ten tijde van deze aanvraag woonde Hendrik de Bar hiernaast op nr. 18. Hij was eigenaar van beide huizen. Deze ging in de verhuur. Ik heb de eerste bewoners niet kunnen vinden.

 

Javalaan 22

Oude huisnummers: A 851 - A 510/3

Bouwjaar: ca. 1902
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude foto: Jan Rhijnsburger

Gezien het uiterlijk van nummer 22 en 18 zijn beide huizen waarschijnlijk door dezelfde aannemer gebouwd maar ik heb (nog) niet kunnen vinden wie dat was.

De eerste bewoonster van dit huis was de in Leiden geboren Jacoba Alida Bolland (1832-1905). Zij was weduwe van de in Breda geboren zadelmaker Lambertus Hermanus Combee (1818-1859), weduwe van de in Rotterdam geboren zadelmaker Johannes Cornelis Robart (1803-1855) maar ook weduwe van de Oost-Indisch ambtenaar Jan Willem Roskamp (1834-??). Van Jacoba Alida heb ik nog gevonden dat zij eerder bewaarschool-onderwijzeres en modemaakster was.


Heeft u aanvullingen, foto's of ziet u onjuistheden, laat het weten. info@oud-apeldoorn.nl

Javalaan 14

Op de achterzijde van het fotootje staat genoteerd: ,,Apeldoorn, Javalaan 14, Aug. 1942". We zien hier de familie Van Breda. Zij waren de bewoners van 1933 tot 1976. De familie Van Breda had hier een pension voor jonge medewerkers van het Kadaster. (Coll. B. Meester)