Startpagina | LINKS | CONTACT

Koning Lodewijklaan


- Raadsbesluit B&W van 9 februari 1900: Weg van af einde Loolaan, langs het Ziekenhuis 'Marij' tot aan den Soerenschen grindweg.
- Erica adressengids 1911-1912: weg van Gedenknaald tot Verlengde Badhuisweg (NB: langs de voormalige spoordijk/Koningslijn naar Hattem).

Koning Lodewijklaan 6

Kinderziekenhuis Mary, zijkant. Fotokaart verzonden op 24 augustus 1901. (Coll. B. Meester)

Koning Lodewijklaan/hoek Sumatralaan

Collectie Schuur/Bavinck.

Koning Lodewijklaan

Met nog de spoorlijn. Verderop de Naald. Collectie Bavinck/Schuur.

Koning Lodewijklaan

Begin jaren 80. Foto: Arnold Kleiboer.

Koning Lodewijklaan

Midden jaren 60. Gezien vanaf het spoor tussen de Soerenseweg en de Badhuisweg, richting centrum. Zie de extra situatie schets hieronder van de richting en positie. Archief: R. Schuur.

Koning Lodewijklaan

Positie waar foto genomen is.

Koninglodewijklaan 142/2

Opening Bolessa sigarenfabriek augustus 1934 - Familie en Personeel van eigenaar G. van Bolhuis. Archief: Luud Riphagen.

Op 9 februari 1900 besloten B&W aan deze weg (vanaf einde Loolaan tot aan ''den Soerenschen grindweg') de naam Koning Lodewijklaan te geven.

Koning Lodewijklaan 142/2

Sigarenfabriek Bolessa. Later was Confectie atelier Bolt hier gevestigd. Archief: Luud Riphagen.

Archief: Luud Riphagen.

Koning Lodewijklaan

1948. Links is nog de Naald te zien.

Koning Lodewijklaan

Woonzorgcentrum De Loohof. Archief: H. Groeneveld.

Koning Lodewijklaan

Ongeveer 1977. Juliana Ziekenhuis. Foto: Evert Pol.

Koning Lodewijklaan

Ongeveer 1977. Richting de Bergenhove. Foto: Evert Pol.

Koning Lodewijklaan

Ongeveer 1977. Richting Sterrenlaan. Foto: Evert Pol.

Koning Lodewijklaan

Kinderziekenhuis Mary.

Koning Lodewijklaan

Kinderziekenhuis Mary

Koning Lodewijklaan

Kinderziekenhuis Mary

Koning Lodewijklaan

Spoorovergang hoek Soerenseweg. Collectie: Roel Boon.

Koning Lodewijklaan

Hoek Soerenseweg. Collectie: Roel Boon.

Koning Lodewijklaan

Zusterhuis.

Koning Lodewijklaan

1964. Bejaardencentrum De Loohof. Foto: Peter Koldewijn.

Kong Lodewijklaan

Bejaardencentrum De Loohof

  2006. Kinder ziekenhuis Mary. Foto: Luud Riphagen.
  2006. Koning Lodewijklaan. Foto: Luud Riphagen.
1955. Koning Lodewijklaan. Archief: Luud Riphagen 2006. Koning Lodewijklaan. Foto: Luud Riphagen.