Startpagina | LINKS | CONTACT

Koningin Hortenselaan


Raadsbesluit B&W van 21-02-1919: weg van Koning Lodewijklaan in westelijke richting tot Jachtlaan genoemd Koningin Hortenselaan.
Raadsbesluit B&W van 12-05-1921: weg van Loolaan langs de villa 'De Hoeve'.
Raadsbesluit B&W van 23-05-1939: het gedeelte van de Koningin Hortenselaan, loopende van de Koning Lodewijklaan tot de Jachtlaan, genoemd Boszichtlaan, zulks naar het aan deze laan gelegen kinderhuis 'Boschzicht' van de vereeniging 'Tot Steun'.
De Koningin Hortenselaan zal door deze verandering loopen van de Loolaan tot de Koning Lodewijklaan. Doordat dit stuk tegen de spoorbaan naar Hattem doodloopt, is voortzetting van denzelfden naam aan de overzijde een bron van veel verwarring. Om deze reden achten wij naamswijziging van dit stuk gewenscht.-Hortense de Beauharnais was de vrouw van Koning Lodewijk Napoleon, de broer van Keizer Napoleon Bonaparte. Hortense was koningin in de 'Franse Tijd'

Koningin Hortenselaan

Gezien vanuit de Loolaan richting Koning Lodewijklaan. Links nr. 13. De foto is genomen tussen 1923 en 1926 want de nummers 15 en 17 waren nog niet gebouwd. Het eerste huis rechts is nr. 6. (Coll. W. Boomgaard)

Koningin Hortenselaan 2

Dit jaren dertig huis is gebouwd in 1932 in opdracht van de gepensioneerde stationschef Gjalt Rienks (1872-1955), de architect was H.J. Kuyl. Sinds de jaren '50 is het huis in gebruik als pastorie van de Grote Kerk. Van 1957 tot 1964 was dit het woonhuis van dominee de Vries en zijn gezin. Van 1964 tot 1978 woonde dominee W. Bloemendaal er met zijn gezin. (Foto: Fam. de Vries)

Koningin Hortenselaan/Boszichtlaan

Ter hoogte van huisnummer 22-24. Het betreft de villa van de familie Schaap. Het huis werd daarom ook wel de 'Schaapskooi' genoemd. De foto is van omstreeks 1935. Toen heette de laan nog Koningin Hortenselaan. Later is deze laan opgesplitst in Koningin Hortenselaan/Boszichtlaan. Waarschijnlijk door de aanleg van het spoorlijntje. Links ziet u de Jachtlaan met het fietspad. Alles was toen nog zandweg! A.P. van Goor.

Koningin Hortenselaan 27

Archief: mw. Loo.

Koningin Hortenselaan 21

1953. Hier heeft het huis nog kleine raampjes. Archief: mw. Loo.

Koningin Hortenselaan 21

Jaren 60. Archief: mw. Loo.

Koningin Hortenselaan 21

Jaren 70. Archief: mw. Loo.