Startpagina | LINKS | CONTACT

Maduralaan


Voor 1912: Bij den Soerenschenweg

-Raad B&W van 15 oktober 1912:
den weg van de Sprengenweg langs oude begraafplaats naar de Soerenscheweg genoemd Maduralaan.

-Straatnaam vernoemd naar een eiland in het voormalige Nederlands-Indië.

   

Maduralaan 3


Bouwjaar: 1912
Architect/aannemer: W. ten Tuynte
Status: Karakteristiek
Oude foto: Coll. CODA

Deze opslagloods is destijds gebouwd als stal in opdracht van de stalhouder Jan Bos. In 1919 is zijn bedijf overgenomen door de Fa. Streng. In 1998 verbouwd tot woonhuis.

Aad Streng: Het pand nummer 3 heeft mijn grootvader A.B. Streng in 1919 gekocht van Jan Bos. Het was oorspronkelijk een stal. De koetsen stonden voorin, aan de kant van de straat. Achterin waren paardenboxen. Toen na de oorlog de paarden en koetsen verdwenen, werd het voorste gedeelte de douaneloods en het deel met de paardenboxen werd opslagplaats voor vrachtautobanden. De zolder werd totdat Streng verdween gebruikt als opslagplaats voor inboedels.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Maduralaan 7

Oude huisnummers: 5 en 7

Bouwjaar: 1930
Architect: J.D. Niessink

Maduralaan 7 was eerder een dubbel woonhuis, gebouwd in opdracht van de in Aarlanderveen geboren Adrianus Bartholomeus Streng (1893-1955). In 1977 verbouwd tot één woonhuis in opdracht van de Fa. Streng.

Op nr. 5 woonden als eersten de in Apeldoorn geboren chauffeur Lucas Bresser (1899-1972) en zijn in Voorst geboren vrouw Hendrika Harmina Giezen (1901-1957). Ze kregen hier één zoon; Johannes Arnoldus (1933). Volgens een krantenbericht is hij flink gewond geraakt aan zijn benen (‘benen verpletterd’) bij een ongeluk in 1925 met de allereerste vrachtwagen van Streng. Op 25 oktober 1934 verhuisden ze naar de Schoolstraat 64 waar Lucas Bresser een bedrijf in luxe auto- en taxiverhuur begon onder de naam 'Lutax'.
Op nr. 7 woonden vanaf 1 juni 1931 als eersten de in Stoutenburg geboren chauffeur, Christiaan van den Heuvel (1901-1984) en zijn in Barneveld geboren vrouw Aaltje Hoogebeen (1903-1977). Ze hadden drie inwonende kinderen; Heintje (1924), Hermanus (1928) en Cornelia (1930). Op 1 augustus 1935 verhuisden ze naar de Schoolstraat 6.

Aad Streng: Op nummer 5 woonde Willem van Emous met zijn vrouw (naam weet ik niet). Hij was vóór 1934 stalhouder aan de Molenstraat. In 1934 kwam hij bij Streng werken als koetsier en later als taxichauffeur. Hij heeft vervolgens zijn hele verdere leven bij ons gewerkt. In de Ericaboekjes staat hij in 1936/37 als wonende op nummer 5. Mogelijk is hij er al eerder komen wonen.
Hij had in ieder geval één zoon: Jo van Emous. Jo groeide op tussen de vrachtwagens en werd vervolgens chauffeur bij ons. Hij heeft ook zijn hele leven bij ons gewerkt, maar moest dat vroegtijdig afsluiten. Hij overleed aan kanker, vermoedelijk rond 1985.
Toen het echtpaar ouder werd, overleed volgens mij eerst mevrouw Van Emous en Willem vertrok later naar een andere locatie. Toen nummer 5 leeg was hebben de buren, familie Van Os, het erbij gekregen en werd het één huis met het nummer 7.

Op nummer 7 woonde de familie Van Os, Cor en Dinie van Os. De meisjesnaam van Dinie is Harleman. Cor behoort met Melis Welgraaf (Maduralaan 51) bij een van de eerste werknemers van na de oorlog. Hij startte ook in 1945. In 1985 vierden ze samen hun 40-jarig dienstjubileum. Cor is iets jonger dan Melis, maar de precieze datum weet ik niet. Toen ik Dinie vroeg hoe haar naam geschreven moest worden, met y of ie, wist ze het niet. Soms y en soms ie, zei ze.
De familie had vier kinderen. De oudste is Jeanne, dan Bert, dan Lia en de jongste was Tonnie. Tonnie is tijdens een vakantie als tiener getroffen door acute leukemie en is toen overleden. Dat was ergens in de jaren zestig.
Cor is al geruime tijd geleden overleden. Hij was chef monteur bij ons. Toen mijn neven die activiteit stopten en vrachtwagens gingen leasen, werd Cor vrachtwagenchauffeur. Zijn vrouw Diny heb ik nog geïnterviewd voor het boek over Streng in 2013. Van haar dochter Jeanne begreep ik in 2014 dat ze was verhuisd naar een bejaardenhuis/zorginstelling.

 

Van dit dubbele woonhuis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Maduralaan 37-39


Bouwjaar: 1931
Architect: H.J. Kuijt

Gebouwd in opdracht van de in Doetinchem geboren Evert Jan Vinkenborg (1877-1938). Hij was Inspecteur bij verzekeringsmaatschappij 'Oude Zwolsche' en woonde met zijn gezin in de Billitonlaan.

De eerste bewoners van nr. 37 kwamen op 22 juni 1932 en was het gezin van de in Arnhem geboren kelner, Albertus Jansen Schuiling (1887-1956) en zijn eveneens in Arnhem geboren vrouw Sophia Maria Hermina Schilder (1890-19?). Ze hadden twee in Arnhem geboren kinderen; Sophia (1921) en Albertus (1925). Op 7 december 1933 verhuizen ze naar de Asselsestraat.

Op nr. 39 H.B. Keppel.

 

Van dit dubbele woonhuis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Maduralaan 43-45


Bouwjaar: 1931
Architect: H.J. Kuijt

Gebouwd in opdracht van de architect/aannemer H.J. Kuijt zelf en was waarschijnlijk bestemd voor verhuur.

Op nr. 43 kwamen de eerste bewoners op 29 juni 1931 en waren het gezin van de in Groningen geboren Egbert Jan van der Veen (1908-19?) en in Stedum geboren vrouw, Trientje Klunder (1908-19?). Egbert Jan was Assurantie Inspecteur. Het echtpaar kreeg hier twee dochters; Gezina Roelofina (1933) en Christina Wilhelmina (1934). Op 1 april 1935 verhuisden zij naar de Waltersingel 68.

Op nr. 45 woonden vanaf 30 december 1931 het gezin van de in Padang geboren Frederik James (1873-1961) en zijn in Stuttgart geboren vrouw, Hildegard Emma Gertrud Moosmann (1898-19?). Zij hadden twee inwonende kinderen die beide in Apeldoorn geboren waren; Fritjof Alexander (1925) en Ingeborg Gabrielle (1930). Frederik James was civiel-ingenieur. Op 29 december 1934 verhuisden ze naar de Jachtlaan 130.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Maduralaan 47


Bouwjaar: 1931
Architect: H.J. Kuijt

Gebouwd in opdracht van de architect/aannemer H.J. Kuijt zelf en was waarschijnlijk bestemd voor verhuur.

De eerste bewoners kwamen vanuit de Mariannalaan 9 op 8 oktober 1931. Het waren de in Delft geboren Hendrik (Henk) Pieterse (1881-1935) en zijn in Noordwijk geboren vrouw, Geertruida Jacoba Johanna van Solinge (1877-1962). Als beroep van Henk staat commies P.T.T. genoteerd. Na het overlijden van Henk bleef Geertruida hier wonen, mogelijk zelfs tot 1962.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Maduralaan 49


Bouwjaar: 1995
Architect: Hekhuysen

Gebouwd in opdracht van mevrouw A. Veerman.

 

Maduralaan 51

Oude huisnummers: 9 - A 829/2

Bouwjaar: 1903
Architect/aannemer: (zeer waarschijnlijk) W. ten Tuynte
Oude foto: Fam. Van der Vegt

De eerste bewoners waren de in Doorwerth geboren Jan Cornelissen (1839-1921) en zijn in Amsterdam geboren vrouw Margaretha Elisabeth van der Stok (1842-1918). Als beroep van Jan staat “handschoenwasscher” genoteerd. Hij is ook vishandelaar geweest.

In het archief van CODA is een bouwaanvraag van een zekere J. Cornelissen te vinden met betrekking tot een kavelnummer H 4234. Deze aanvraag kwam bij B&W binnen op 15 december 1902 en werd goedgekeurd op 16 december 1902. Er was in 1902 maar één J. Cornelissen en die woonde hiernaast op nr. 53, in een huis van timmerman/aannemer Willem ten Tuynte. Ik vermoed dat Ten Tuynte een stukje grond heeft verkocht aan Jan Cornelissen en er vervolgens een huis op gebouwd heeft. Zeker is dat Jan en Margaretha hier in 1903 naartoe verhuisd zijn. Ook het huisnummer A 829/2 was pas in 1903 in gebruik. Op 11 februari 1907 verhuisden ze naar Den Haag.

Vervolgens werd het huis bewoond door de in Kuinre geboren kleermaker Julianus Albertus Jozephus van der Vegt (1881-1957). Hij woonde eerder aan de Soerenseweg 2 waar zijn broer een schoenmakerij had. Op 8 oktober 1907 trouwde hij in Steenwijk met de in Steenwijk geboren Fantina Johanna Resink (1878-1949).
Tussen 1908 en 1921 kregen ze tien kinderen waarvan de één na jongste zoon maar vier dagen oud werd.

In 1953 verkocht Van der Vegt de woning aan de firma Streng. In een Erica-adressengids uit 1957 is te lezen dat de bewoner een zekere M. Welgraaf is, als beroep staat chauffeur genoteerd.

In 1995 deed de fa. Streng de woning weer in de verkoop en zijn er daarna nog weer diverse eigenaren geweest.

Aad Streng: Ja, M. Welgraaf, ofwel Melis Welgraaf (geboren Ugchelen 15 augustus 1922) woonde daar met zijn vrouw Nellie Drost en was één van de allereerste nieuwe chauffeurs van na de oorlog (april 1945). Hij is aangenomen door mijn grootvader en heeft drie generaties Streng meegemaakt. Hij kreeg op nr. 51 twee kinderen, Willem en Teun.
Later is hij vanwege zijn leeftijd kleiner gaan wonen. Ik vermoed dat dit ook aanleiding is geweest voor mijn neven om het huis te verkopen. Waarschijnlijk hebben ze hier tot 1995 gewoond.
Gezien zijn postuur (lengte ong. 2 meter) en betekenis voor nieuwe chauffeurs, is hij een van de meest 'iconische' chauffeurs van Streng geweest. Op 93-jarige leeftijd is hij overleden.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Maduralaan 53

Oude huisnummers: 11 - A 829 - A 409/10

Bouwjaar: ca. 1899
Architect/aannemer: (zeer waarschijnlijk) W. ten Tuynte

Dit huis lijkt te zijn gebouwd in 1899. Gezien het feit dat de aannemer Willem ten Tuynte de eerste bewoner is zal hij hem ook wel zelf gebouwd hebben. De halve Soerenseweg lijkt door hem gebouwd te zijn.

De eerste bewoners van dit huis waren dus het gezin van de in Deventer geboren timmerman/aannemer Willem ten Tuynte (1871-1936) en zijn in Apeldoorn geboren vrouw Hendrika Hermina Buitenhuis (1871-1952).
Ze hadden vier inwonende kinderen; de in Utrecht geboren Hermina Hendrika (1893), (de andere kinderen waren alle in Apeldoorn geboren), Gerrit Willem (1894), Christiaan (1896) en Jacoba Paulina (1897). Zoon Christiaan zou later een bekende Apeldoornse architect worden. Ze hebben hier maar even gewoond want in 1900 woonde de timmerman met zijn gezin aan de Javalaan 15.

De Volgende bewoners waren de in Doorwerth geboren Jan Cornelissen (1839-1921) en zijn in Amsterdam geboren vrouw Margaretha Elisabeth van der Stok (1842-1918). Als beroep van Jan staat “handschoenwasscher” genoteerd. Hij is ook vishandelaar geweest. Inwonend waren de in Oldebroek geboren timmerman Jakob Vierhout (1870-1929), de in Hoorn geboren schilder Hendrik Gleijsteen (1848-19?) en de in Holwerd geboren Thijs Feenstra (1837-1905). In 1903 verhuisden ze naar hiernaast. (nr. 51).

 

Maduralaan 57

Oude huisnummers: 13-15 - A 828 - A 409/11

Bouwjaar: 1898
Architect/aannemer: (waarschijnlijk) W. ten Tuynte
Oude foto: Conrad Vissink

De eerste bewoners kwamen op 25 oktober 1898 vanuit Amsterdam en was het gezin van de in Baambrugge geboren schilder, Gerrit van Hilten (1843-1929). Gerrit was gehuwd met de in Amsterdam geboren Alida Gijsberta Zegers (1843-1916). Ze hadden twee inwonende zonen, Gerrit (1873-1903) en Gijsbert (1878-1931) die ook schilderden. Verder waren inwonend; de schilder Hendrik Gleijsteen (1848-?) en de emeritus predikant Bernardus Jelgersma (1824-1899). De dienstbode was Wilhelmina Methorst (1878).

Volgende bewoner was slager Willem Beekman, verder geen gegevens gevonden.

Vanaf 6 september 1905 woonde hier de in Apeldoorn geboren slager Gerrit Vissink (1870-1949) met zijn gezin. Gerrit was gehuwd met de in Rheden geboren Jantje Ruiters (1869-1944). Ze hadden twee zonen en twee dochters. Volgens het bevolkingsregister vertrok Gerrit in 1906 alleen naar Noord-Amerika en kwam in 1909 terug. Op de oude foto uit 1925 staat de vrouw des huizes in het midden. Het was in die tijd een pension. Op 14 september 1937 verhuisden ze naar de Griftstraat 12.

Maduralaan

Vijf vrachtauto's van A.B. Streng aan de Maduralaan, omstreeks 1925 - 1930.

Maduralaan

Tot ca. 1985 was hier de firma Streng gevestigd.

Voor een groter overzicht van het transportbedrijf A.B. Streng, klik HIER

Maduralaan 3

Begin jaren '80. (Foto: Arnold Kleiboer)

Maduralaan/Sprengenweg

Begin jaren '80. (Foto: Arnold Kleiboer)

Maduralaan

Collectie Bavinck/Schuur.


Heeft u aanvullingen, foto's of ziet u onjuistheden, laat het weten. info@oud-apeldoorn.nl