Startpagina | IK VERZAMEL . . . | LINKS | VOORLAATSTE NIEUWE FOTO'S

Sebastiaanplein

Sebastiaanplein

1955. Mijn vader (2e van links) in het kerkkoor van de Fab. en Seb.Kerk. De dirigent is meester Strous, toenmalig hoofd van de lagerschool. De foto is genomen door de fotograaf bij een trouwerij, tijdens de huwelijksmis. Archief: Ton Gerritsen.

Sebastiaanplein
±1955. Krantenartikel over diezelfde meester Strouss, nav zijn overlijden.
Archief: Ton Gerritsen.

Sebastiaanplein

1936.

Sebastiaanplein

Een groep jongens met daarnaast een pastoor of kapelaan. Deze foto is gemaakt aan de zijkant van zaal Provedentia tegenover de Fabianus en Sebastianus Kerk. Archief: E. van der Heijden-Besemer.

Sebastiaanplein

Een groep mannen die, in zaal Provendentia, een toneelstuk opgevoerd hebben. Archief: E. van der Heijden-Besemer.

Sebastiaanplein

Mogelijk de zelfde toneelgroep, maar dan in "burgerkleding". Archief: E. van der Heijden-Besemer.

Ongeveer 1940. Zangkoor Paasdienst. Archief: S. van Kollenburg.

Processie. Archief: S. van Kollenburg.

Sebastiaanplein

Begin jaren 90. De Fabianus en Sebastianus kerk.
Foto: O.F. Weinberg.
Begin jaren 90. De Fabianus en Sebastianus kerk.
Foto: O.F. Weinberg.
Begin jaren 90. Lourdesbeeld van Maria vlak naast de pastorie.
Foto: O.F. Weinberg.
Begin jaren 90. Lourdesbeeld van Maria vlak naast de pastorie.
Foto: O.F. Weinberg.
Foto uit beginjaren 70 van de parochiekerk van de H.H. Fabianus en Sebastianus. Het is een foto van het interieur, genomen vanaf het koor. U ziet hoe het liturgisch centrum toen was ingericht.
Foto: O.F. Weinberg
Processiekruis. Begin jaren 70.
Foto: O.F. Weinberg
Interieur Fabianuskerk. Jaren 30.
Archief: S. van Kollenburg
Interieur Fabianuskerk. Jaren 30.
Archief: S. van Kollenburg
Ongeveer 1947. Interieur Fabianuskerk.
Archief: S. van Kollenburg
1947. Versiering Pinksteren.
Archief: S. van Kollenburg
1947. Kerststal.
Archief: S. van Kollenburg
Onbekend. Archief: S. van Kollenburg
1947. Paasdienst. Foto links: Processie over de landerijen van Huize St. Marie. Ongeveer 1949
Archief: S. van Kollenburg

Sebastiaanplein

Jaren 30. De Fabianus en Sebastianus kerk. Archief: S. van Kollenburg.

Ongeveer 1947. Begrafenis vanuit de Fabianuskerk. De stoet ging lopend naar de begraafplaats aan de Oude Beekbergerweg. Archief: S. van Kollenburg .

Jaren 40. Begrafenis. Archief: S. van Kollenburg

Sebastiaanplein

1936. Verloving van Prinses Juliana en Prins Bernhard. Op diverse plaatsen gingen zij langs. Archief: S. van Kollenburg.

Bouw van Fabianuskerk aan het Sebastiaanplein

Klik hier om naar de foto's te gaan
R.K Fabianus en Sebastianus Kerk aan het Sebastiaanplein 1. De Pastorie Sebastiaanplein nr. 3.
Deze kerk is ontworpen door J. van Dongen onder bouwpastoor A.S. Uyttewaal in 1924.

De Fabianus en Sebastianus kerk

De Fabianus en Sebastianus kerk.
De kerk staat nog los van enige bebouwing. In een overwegend Hervormde Gemeente had de bisschop van Utrecht, bouwpastoor Uyttewaal opdracht gegeven om een kerk en een school te bouwen. Geld was bijna niet voorhanden. Om de grondprijs laag te houden kreeg de boer Berghuis, toen wonende op de hoek Arnhemseweg-Valkenweg de opdracht om weiland te kopen. (Hij heeft trouwens later ook de grond gekocht waar het Aartsbisschoppelijk Klein Seminarie is gebouwd.) Iedereen in de gemeente vroeg zich af, waarom deze kleine boer zoveel grond nodig had. Uit: "De Katholieke Illustratie", gepubliceerd in 1925.
Frans Wesselink

1948
Archief: Wim Hollander.