Startpagina | LINKS | CONTACT

Waldeck Pyrmontstraat

Waldeck Pyrmontstraat 4

Gebouwd in 1913 als wijkgebouw "Bethel" door de aannemer Sikke Koldijk (1861-1927). Opdrachtgever was de predikant Henrinus J.E. Westerman Holsteijn (1874-1943), wonende aan de Loolaan. Hij was voorzitter van de "Vereeniging Bethel". Het gebouw werd gebruikt als bewaarschool (kleuterschool) voor 40 kinderen, naai- en breischool voor 40 meisjes en als zondagsschool voor 135 leerlingen. (Coll. B. Meester)

Waldeck Pyrmontstraat 31

Revalidatiecentrum "Het Loo Erf". Het enige centrum voor slechtziende en blinde mensen in Nederland. (Coll. B. Meester)

Waldeck Pyrmontstraat

1985. Luchtfoto ,,Loo Erf''